Keresztyén gyermek haláláról*

Nóta, Szép reggeli dicsérettel

SZép Angyali ártatlanság,
Velem, s' az örök bóldogság:
Nincs itt mit sirnotok, A' kik rám borúltok:
Már bútúl ment vagyok, Lelkem Menyben ragyog.
Job helyt talál Szent Virág-szál.
Hogy Jesusomban öltöztem,
Keresztséget midön értem:
Azon öltözetben Maradván Istenben,
Az halál nem ártott, Istenhez júttatott.
Eppen meg-ál, Szent Virág-szál.
A' mely virágot törben ejt
A' rosz Világ, s' már meg-is fejt:
Azt méltó siratni, Utánna jajgatni;
Mert ha teste le-dül, A' lelke tüzben fül.
Jobbat talál Szent Virág szál.
A' mely Virág csak testnek él,
Es az Istentöl nem-is fél;
Halál meg-szárasztya, Mindenböl ki-fosztya:
Világi életért, Veszen igen rosz bért.
Frissen meg-ál, Szent Virág szál.
Világi rosz virágoknak,
Czifraságért gubát adnak:
Söt hogy bünnel jártak, s' Istent nem szólgáltak;
A' testek meg-rokkant, Kínra lelkek rohant.
Jobbat talál Szent Virág szál.
Kedves Edes Atyám Anyám,
Hogy ily virágban el-hagyám,
Mig szüzességemet, Artatlan éltemet,
bóldogul tartottam; Hóltommal jól jártam.
Eppen meg-ál Szent Virág szál.
Istennek hadlak édesim,
S' annak ajánlak kedvesim:
De Világ javain Kérlek ne kapjatok,
Hogy Pokol kinnyain meg ne akadgyatok.
Bóldogúl ál Szent Virág-szál.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 229–30. – Felirata: MAS. Azon Nótára. Keresztyén Gyermek Haláláról. [Utalás az előtte lévő Kaszás e földön a halál kezdetű ének dallamára: Szép reggeli dicsérettel. Vö. Est messor c.].

Elhúnyt kis gyermek ajkára adott búcsúztató, temetési ének a világ hívságáról. A kassai Cantus catholici szerkesztője a Farsangos napokra valo enekek közé sorolta; lásd De redamando Deo c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–12–12–8 (a–a–b–b–c); a 3–4. sor 6/6, az 5. sor 4/4 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 164. sz.

22 gubát adnak – durva szőrruhát (NySz I, 1125).
Hátra Kezdőlap Előre