[50. zsoltár]*

Vr Isten, irgalmaz nékem,
hozzád kiált bünös lelkem.
Mosd, és töröld-el bünömet,
akit uetettem ellened.
Tudom, hogy meg-bantottalak,
és haragra rám inditottalak;
De te jrgalmas Vr léuén,
kegyelmesen meg-bocsátot bünjm.
Én az bünben fogantattam,
bünben Annyamtúl származtam.
Bün nékül nincsen életem,
kitöl uagyok nagy ueszélyben.
Hints-meg engemet Jsoppal,
Es fejerb lészek minden hónál;
Vgy lészen uig az én lelkem,
Es csontajm meg-újulnak bennem.
Ne nézd Vram esetimre,
hanem kesergö sziuemre.
Azért óhajt bünös szolgád,
Hogy uár fejere irgalmat.
El-ne ues tölled engemet,
sött add nékem a' te szent lelkedet.
Kiuel jrgalmadból éllyek,
Még az testemnek terhét uiselem.
Teremts bennem tiszta sziuet,
A kiben tellyék szent kedued.
Ujts bennem uigasságot,
Mutatuán irgalmasságod.
Benned uagyon reménségem,
Hogy el-nem uetz szined elöl engem.
Téged jsmérlek Vramnak,
s benned bizó hiuek óltalmának.
Oh én teremtö Jstenem,
uedd lelkemet kegyelmedben.
Njsd-fel nyeluemnek szollását,
Hadd adgyon néked nagy hálát.
És méltán dicsérjen tégedet,
ugy hogy masok-is hozzád térjenek;
Mert ez elötted áldozat;
Ha ki szivböl bünért fohaszkodhat.
Hála légyen az Jstennek,
es az ö áldott Neuének.
Hogy mutattia nagy jrgalmát,
és az Jsteni jó uóltát.
Hála légyen és a' Christusnak,
Ertünk meg-holt artatlan Barannak.
Kj Atyaual, és Szent lélekkel
uralkodik örökké mennyegben.

8 A meg-bocsátot szó ot betűi kivakart betűk helyén. A bünjm j-je é-ből javítva. 20 A fejere szó középsö e-je utólag beszúrva. 35 Njsd-fel <lelkemnek> 42 áldott <szent> 43 mutattia <hozzánk> Az áthúzott szó fölött: nagy

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2.  fele, 77. – Cím: Más régi Enek [A régi szó utólag beszúrva].

A Vulgata számozása szerinti 50. (Miserere) zsoltár verses parafrázisa. Szerzője ismeretlen.

Másik parafrázisát lásd a kassai Cantus catholici nagyböjti énekei között (Paenitenczia-tartó 50-ik sóltar c.).

Versforma: 8–8–8–8–8–10–8–10 (a–a–b–b–c–c–d–d).

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre