[VErö fénynek ne hidgyetek…]*

Nótája, Salve mundi salutare

VErö fénynek ne hidgyetek;
Ma változhatik idötök:
mindenkor készen legyetek;
Halálon ugy nem törödtök.
Ezt ember tartván elmédben,
Jól jársz utòlsó idödben.
Halál ellen nincs orvosság;
S' el-nem kerülli urasság,
sem Világi fris bóldogság,
sem pénzes nagy hatalmasság.
Világi jók mind el-múlnak,
Mint a' szép rósák, le-húlnak:
Ejszakról ha szelek fújnak,
minden szépségek el-bújnak.
Majdan el-érkezik végünk,
S' addig minden sietségünk:
Csak addig van tehetségünk;
Azontúl Világgal medgyünk?
Légy Ember régi szent Hitben;
ély mennyei Reménségben;
S' keresztyéni szeretetben:
Ugy lehetsz jó készületben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 543–4. – Felirata: VII. Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 580).

Válaszos ének a halálról. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197. sz.
Hátra Kezdőlap Előre