Mészáros Lőrinc – Lőrinc pap, jobbágycsaládból származott egyházi ember, az 1514-es parasztháború szellemi vezére. Barta Gábor és Fekete Nagy Antal Lőrinc pap alakjával kapcsolatban – többek között – a következőket írja: „Kezdjük mindjárt állítólagos családi nevével. Hazai historikusaink s a fennmaradt levelezés csak keresztnevét ismerik: Laurentius, Lőrinc, Lorenzo; »Nagybotú« ragadványneve is elég késői. A »Mészáros« családnevet Eötvös József alkalmazta rá először, akinek Magyarország 1514-ben című regényében Lőrinc pap így mutatkozik be Dózsának: »Mészáros Lőrinc ceglédi plébános vagyok.« Eötvös nem regényírói fantáziájából merített, hanem széles körű forrásismeretére támaszkodott a névalkotásban. Ismerte ugyanis aszalói Kecskés Tamás és megyaszói Mészáros Lőrinc Abaúj megyei keresztes hadnagyok Kassa város levéltárában fennmaradt levelét, amelyet teljes szövegében Fraknói Vilmos csak negyedszázaddal később, 1872-ben tett közzé. Eötvös regényének történeti hitelét növelte azzal, hogy egyik hősének, az eszmei mondanivaló megfogalmazójának oklevéllel igazolt, hiteles, egykorú nevet adott.” (i. m. 112.) Eötvös József művészi érdemeit nem csökkenti az a tény, hogy a Mészáros Lőrinc ceglédi pap megfogalmazás már korábban, Horváth Mihály tanulmányában olvasható. (Tudománytár. IX. kötet. 1841. 221.)