Homousion és Homoiusion – homousion=egylényegű; homoiusion=hasonló lényegű; az áriánus eretnekek szerint Jézus hasonló (homoiusion) Istenhez, míg az egyház szerint Isten és Jézus egylényegű (homousion). Madách Imre ironikus példája Az ember tragédiája VII. színében lezajló szópárbaj visszaidézése.