Hangversenyen

Vakító fénnyel nyirkos éjszakámba
Csillárok íve gyúl ki hirtelen.
Hangok… szinek… morajló ember-erdő:
Tükörvilágos, boltives terem.
Egyszerre csönd lesz: hullámgyűrű indul
S megtörve zúg alá a szírtfokon:
– Beethoven szólal. – Egy fehérruhás lyány
Négy ujja borzong át a húrokon.
Hullámok jönnek… lüktető rohamban
Sziszegve forrnak – nő az áradat,
Szilaj gyönyörrel, bőszülő habormon
Forog lihegve és dagad, dagad…
Terjed… kiönt… betölti a világot…
Vaskéz fog össze reszkető szivet –
– Egyszerre egy sikoltás -: és utána
Üresség tátong: csöndes és siket
Most halk kacaj kél: – vibrál, bugyborékol
Aztán merészen, gúnyosan kitör!
Ostorszíjak suhognak a magosban
Sziszegve bomlik szét a víztükör,
Zajongva tör magosbra, mind magosbra,
Ujjongni kezd el – s nyögve visszadűl!…
– Fehérruhás lyány, ah, ez csodaszép volt!
Halálos csönd felel köröskörül.
Fehérruhás lyány, most tovább, merészen
Az elvarázsolt tengerek felett – –
Nézd, nézd, az arcok égnek, összefolynak
Szemek fehérje tágul, rádmered.
Csillárok íve szikraóceánt önt,
Vonagló mámor árad szerteszét –
– Én ismerem, én ismerem e mámort
Én ismerem a hétbolygók neszét.
Egy a mi útunk: diadalmak útja
Egy a mi célunk: más nem érti meg.
Megáll előtte szürke félhomályban
E lomha, szürke, áradó tömeg.
Melynek szivében kelt csodás derengést
Zengő húron száguldozó vonód:
– Ó, én is, én is járom azt az útat!
Ó, én is, én is értem azt a szót!
Agyamba' zengő tetterő viharzik:
Az íj feszűl: közelg a pillanat.
Közelgünk már e néphez itt, szivének
Hideg tavába dobni horgomat.
Beszélni hozzá bűvösen, zokogva,
Ringatni lelkét lágyan, csöndesen…
– Vadúl belémarkolni, összerázni,
Hogy felriadjon, mint az én szivem!
Szivük riadjon: rebbenő szemökkel
Meredjenek rám öntudatlanul
Zsíros szivökbe, zsiros kis  szivökbe
A vér rohanjon, lüktetőn, vadúl.
Más tengerekről, más vizeknek árja
Süvöltve ront a szirtes parton át –
– Beethoven, értlek! Tőled kell tanúlnom
A szívhezszólás nagyszerű tanát.
Fehérruhás lyány, ifjuság, dicsőség!
Én büszke álmom, én mohó hitem!
Még egyszer fusson ujjad át a húron!
Ujjongva, zúgva, győzedelmesen!…
Csillárok íve: – most már felloboghatsz;
Tetszés viharja: – harsogj zúgva fel!
– Köszöntlek, távol, pirkadó Jövendő,
Jövel, dicsőség, ifjuság, jövel!! …Hátra Kezdőlap Előre