Újabb részletek Dante „Poklá”-ból

98. …mert ekkor velőtrázón és veszettül
 Egy orditást hallottunk mind a ketten
 Hogy majd fülem dobja repedt meg ettül.
99. A mélybe néztem s menten észrevettem
 A lelket, mely most kínjában tekergő
 Tagokkal kúszott, majd megállt meredten
100. Ép szembe vélem, hol a tüzes erdő
 Zsarátnokát a lávatóba csapja
 És kénes bűzt pöffen a lávafertő.
101. Fején brigantik nagy hegyes kalapja,
 De arcából nem láthattam sokat
 S nem ismertem meg, hogy ki fia-apja,
102. S láttam, hogy ő se láthat másokat,
 Mert melléhez, guzzsal rákötözve,
 Egy szürkeszörü kanmacska tapadt,
103. Mely arcát úgy kaparta s tépte össze,
 Hogy vére csurgott s bőgött, mint az állat
 S ordítva tűrte, hogy vérben fürössze
104. A testébe kapaszkodó utálat
 E prüszkölő és nyávogó kisértet
 Tüsszögve a szemébe macskanyálat.
105. S szemet maró és bűzös, barna mérget,
 S én szóltam: „Mester! ki e lélek itt,
 S mely törvény az, melyet bűnözve sértett,
106. Áthágva gőggel kötelékeit,
 Hogy macska az, ki hozzá hű csupán,
 A melynek hűtlensége régi hit.
107. S hiába vágyik a magány után,
 Rákötve élő, eleven kinpadra,
 Bár ugranék már elgyötörve tán
108. A tüzes tóba, mint a szalamandra,
 Agyongyötörve s tehetetlenül”.
 S ő ennyit válaszolt csak: „Ez Salandra”.
109. S láték amottan még ezenfelül
 Egy büszke várost, melyben jajgató
 Népek futottak kívül és belül.
110. És láng csapott fel, fellegig ható,
 Mert minden háza egy tüzes kemence,
 S égett a templom és lángolt a tó.
111. A tó, melyen szétfolyt s lángolt a kence,
 A szerterobbant tűzsóvár olaj.
 S én szóltam: „Mondd, e város nem Velence?”
112. De elnyelé szavát a szörnyü jaj,
 Mit száz meg egyszer visszavert a vár,
 Amelynek tornya olvadt, mint a vaj,
113. És visszaverte a komor határt, –
 És fent az égen fent a vár felett
 Uszott egy néma és sötét madár,
114. Mint haldoklók fölött a Rémület,
 Amelyre dermedt torkukat kitátják –
 S én szóltam: „Mester, szörnyü bűn lehet
115. E városé, viselve néma vádját,
 Ó mondd, mi bűne?” És ő felelé:
 „Elárulá kenyéradó barátját”.
116. Tovább haladtunk, másik kor felé,
 Hol néma és hideg homály borongott,
 Hogy reszketett és sírt szivem belé,
117. Mert benne minden léptem messze bongott
 S a homályból nyöszörgés tört elő,
 S láttam egy sápadt és fakó korongot:
118. Egy fej csupán, – megismerém, ez ő!
 D'Annunzio, a klasszikus poéta!
 Körötte furcsaillatú mező,
119. Az arca torz és halvány, mint a kréta,
 Nyakig lebegve holmi sűrű lében,
 S hápogva néz és megzavarva, szét a
120. Nyulós és barna löttyből, mely fülében
 Csorogva foly s kezet-lábat lehúz.
 Kéz és láb, tele hajjal, mint az ében,
121. Orrán is hajszál, sűrű, számra: húsz,
 Csak koponyája tar, miként hegy orma,
 S ő huzná beljebb, mint egy Tantalusz,
122. De ama nedv, ama kenőcsi-forma
 Leszáll ilyenkor, erre sírni kezd ő,
 Hiába minden rugkapálás, torna.
123. S szóltam: „Mester, e nedv, e lélekvesztő,
 Miből van, mondd, s mért gyötri úgy imetten?”
 S ő válaszolt nyugodtan: „Hajnövesztő”.
124. Nyugodtan állott, én pedig nevettem.Hátra Kezdőlap Előre