KEMÉNY JÁNOS MŰVEI

Szerkesztette V. Windisch ÉvaBudapest : Neumann Kht., 2000
TARTALOM

Kemény János önéletírása
Ruina Exercitus Transsylvanici
Kemény János II. Rákóczi Györgyhöz és Erdély rendeihez
A "Gilead Balsamuma" elöljáró beszéde
Anno 1657. 31. Julii tatatárországi Chám rabságban esett és Chrim országbéli lakóhelyen,
Bakcsesszarai városa felett kőszikla tetején építtetett sidó városban
szörnyű fogságra vitetett raboknak buzgó imádságok

Kemény János manifesztuma az erdélyi rendekhez
Kemény János beszéde a szászrégeni országgyűlésen
Kemény János követi utasítása Bánffy Dénes számára
Kemény János kiáltványa az erdélyi rendekhez