Kissennyei báró Sennyey László 1648-ban lépett a Jézus Társaság tagjai sorába. Iskoláit is a jezsuita rend szervezetében végezte, majd tanár lett a bécsi, a gráci, később a nagyszombati egyetemen: bölcseletet és teológiát tanított. A nagyszombati egyetemnek háromszor volt rektora. Írói munkássága rendje történetéhez kapcsolódik, illetve teológiai munkákat írt.

Latin nyelvű római útinaplóit – részletes magyarázatokkal Iványi Béla adta közre, életrajzát is ő írta meg: Báró Sennyey László S. J. nagyszombati rektor római utazásai (1687, 1693, 1696) Bp. 1929. Kötetünkben az első útjáról készített naplója olvasható. Bartók István fordítása Iványi szövegkiadása alapján készült.