Szent Lászlóról*

Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag.
Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi;
Te Szentléleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.
Magyarországnak vagy kerály magzatja,
Szent kerályoknak fényes tüköre:
Teneked atyád kegyes Béla Kerály,
Hogy hozzá képest kegyes kerály lennél.
Nekönk sziletil Lengyelországban,
Mennyből adatál nagy csudaképpen.
Másszor sziletil szent keresztvíztől,
Ősödnek nevén* László lőn neved.
Mikoron méglen gyermekded volnál,
Kihoza Béla kerály jó Magyarországba,
Hogy dicsekednél te két országban,
Magyarországban és mennyországban.
Letelepedél Bihar-Váradon,
Ah várusnak lől édes oltalma;
Templomot rakatál Szíz Máriának,
Kiben most nyugoszol minden tisztességvel.
Környölfekszenek téged császárok,
Püspökök, kerályok és jobbágyurak;
Olaj származik szent koporsódból,
Tetemed foglalták az szép sáraranyból.
Téged dícsérnek szent zolozmával
Papok, diákok és várusnépek;
Téged földnek kereksége,
Mert téged dícsérnek istennek angyali.
Te dicsekedel kerály-székedben,
Képed feltötték* az magas kőszálra;
Fénylik mint nap, salyog mint* arany:
Nem elégszik senki tereád nézni*.
Te arcul tellyes, szép piros valál,
Tekéntetedben embereknél kedvesb;
Beszédedben ékes, karodban erős.
Lám, mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.
Testedben tiszta, lelkedben fényes,
Szívedben bátor, miként vad oroszlán,
Azért neveztek Bátor Lászlónak,
Mikoron méglen ifjúdad volnál.
Mert választa az Szíz Mária,
Megdicsőíte sok jó ajándékkal,
Hogy te őriznéd és oltalmaznád,
Neki ajánlád jó Magyarországot.
Fejedben kele az szent korona,
Megbátorejta téged az Szentlélek;
Kezdéd követni atyádnak életét,
Rózsákat szaggatál*, koronádban fizéd.
Te kivagdalád az eretnekeket*,
Elszaggatád, mind kigyomláltad,
Nem volt idődben gonoszól téve,
Mert ah híred mindenek rettegték.
Azért igazságnak valál bírója,
Az szép szízeknek valál koronája,
Te tisztaságnak tiszta ótalma,
Irgalmasságnak teljes követője.
Dícsérjük, magyarok Szent László kerályt!
Bizony érdemli mi dicséretönköt!
Dícsérjük őtet, angyelok, mondván:
Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály!
 
1458 után (Peer-kódex, 16. század eleje)
Hátra Kezdőlap Előre