Emlékdal Mátyás király halálára

Néhai való jó Mátyás királ!
Sok országokat te birál,
Nagy dicsérettel akkoron valál,
Ellenségednek ellene állál.
Hatalmaságodat jelentéd*,
Bécsnek hogy városát is megvennéd,
Ékes sereged ott féletéd*,
Királi székedet benne helheztetéd.
Németországot mikor kévánnyád,
Szent koronához választád,
És nagy sok részre hassogatád,
Magyari uraknak tisztül mind elosztád.
Akkoron te lél oly igen drága,
Téged kéványa cseh Prága,
Meghervadozott szép zeld ága,
Nem kellemetes néki virága.
Terekektül nyerél ajándokokat,
Ne pusztítanád országokat,
Ne kerengetnéd bassájokat*,
Ne fenyegetnéd ü császárokat.
Igyekezel vala sok országokra,
És nagy hatalmas városokra,
Az vízen álló Velencére,
És benne való belcs* olaszokra.
Magyarországnak fényes tikere,
És rettenetes bajnoka,
Nyumuroltoknak kies hajlaka,
Nagy ékességnek es te valál oka.
Nagy ékessége tisztességenknek,
Nagy bátorsága félelmenknek,
Oltalmazója magyar népeknek,
Rettenetes lél az lengyeleknek.
Királok kezett lél te hatalmas,
És nagy igyeknek diadalmas,
Néped kezett nagy bizodalmas,
Légy úristennél immár nyugodalmas.
 
1490 (Gyöngyösi-kódex 16. század)Hátra Kezdőlap Előre