Ó, kegyes Szűz Mária

Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Bűn nélkül fogantatál
Mert mennyből te adattál.
Anyádtul mikort születél,
Istentül úgy tiszteltetél,
Hogy méhében megszenteltetél,
Szeretettel épültetél.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!
Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Szentháromságnak leánya,
Istennek édes anyja,
Gábrielnek mikoron te hül*
Szüzességedben épülél,
Malaszttal ottan megtelél.
Csodálatos az szüzesség
Kivel érdemléd
Istenséget méhedben
Ugy viselhetnéd.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!
Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Szeplőtelen megmaradál,
Jézust ha nekünk adád.
Ó, mely méltó szűz te akkor lől,
Mikor istent embert szüléd,
Mert angyelok imádának,
Szeretének, tisztelének,
Szolgálának téged.
Mindeneknek bódognak hirzetének.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vígassága!
Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Mennyeknek dicsősége,
Szenteknek nagy öröme.
Halálod mikort közelejtvén
Fiad, Jézus úgy szerete,
Hogy halálodra léjöve
Angyeloknak, mártíroknak
Pátriárkáknak
Mind az szenteknél felette
Magasztatál,
Oly örvendetes az te szent fiad
Mind örökkön örökké.
 Amen
 
(Peer-kódex 16. század eleje)Hátra Kezdőlap Előre