Istennek tíz parancsolatja

(Nagyszombati-kódex, 1512-1513)

Idegen istent ne imádj. Isten nevét heába ne vegyed. Innepöt szentölj. Tisztöljed atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne urozz*. Hamis tanóságot ne mondj. Ne kévánjad barátodnak jószágát gonoszul. Ne kévánjad feleségét barátodnak bűnre.

Credo*

(Nagyszombati-kódex, 1512-1513)

Hiszök Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében és ő egy fiában, Jézusban Krisztusban, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szíz Máriától, kénzaték Poncio Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték. Szálla poklokra, harmadnap halottaiból feltámada, méne mennyekben, és ül Atyaistennek jogja* felől, innen lészen jövendő elevenöket és holtakat ítélni. Hiszök Szentlélökben, keresztyén anyaszentegyházban, szentöknek egyességét, bínöknek bocsánatját, testnek feltámadatját és örök életöt. Amen.
Hátra Kezdőlap Előre