Elmélkedés a halálról

(Székelyudvarhelyi-kódex, 1526)

A halál egy embernek sem kedvez, de jaj, mert mendeneket halálra készelít! Mert ha nem kedvezött a szentöknek, naggyal inkább* nem kedvez a bűnösöknek. Mert lám, úgymond Szent Pál apastal: A halál a bűnnek miatta jött be e földnek világába*. És ennek okáért a halál írattatik élös kaszát tartván az ő kezeiben, mend* lekaszálnia, miképpen szokott lekaszáltatni a fű az aratásnak idejében. Arra mondja a Szent Bernát* doktor ez világnak megutálásáról szerzett könyvben: A halál levág engem, a halál mendeneket megöl, mely testbe él. Az jobbágy urakat megnyomorítja és a nagy orvos doktorokat, mendenekön uralkodik, az nömösöknek birodalmát tartja, és senkit nem fél.

A halál az ifjakat elragadja és az vénöket, senkinek nem kedvez. Seneca nevű mestör is úgymond e mellé, Lucillus tanítványának* írt levelében: Azon úton mégy el, melyön egyebek mennek, mert mi vagyon teneköd, ez törvényre születtél, sem te első, sem utolsó; ez történt a te atyádnak, ez anyádnak ez az elsőknek, ez leszön teutánad mendenöknek. Ó, annak okáért, üdvözlendő lélek, mondd meg énneköm, holott vannak* Ádám és Éva, holott Matuzsael*, holott vannak mend az óriások, hol a hatalmas Alexander, hol vagyon az erős Hector vitéz, hol vannak mend a császárok és a királyok, hol vannak mend a nagy pogány bölcsek és versszerző mestörök, holott vannak mend az orvosok! Minemde* valakit megszabadított-é az ő tudománya avagy kazdagsága avagy hatalmassága? Arra mondja Baruc próféta könyvének harmadik részében: Kiszaggatattának mend* és pokolra szállottanak és ő helyökbe egyebek támadtanak.

Annak okáért mit mondjak terólad, ó, halál, embereknek megemésztője? Mend a bűnösöket halálra készelítöd*, akarjátok-é, nem akarjátok-é, meghaltok! De jaj teneköd, ha gonoszul élendesz! Azért, ó, nyavalyás ember, térj meg mastan, mert bizony meghalsz, és nem élsz örökké!
Hátra Kezdőlap Előre