A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDAÉdes apám emlékének!

„Amely nemzet nem emancipálja magát tudományos irodalom
tekintetében a külföld alól, az annak szellemi rabszolgája.”

Hóman Ottó. 1877.


Irta Hóman Bálint

A Magyar Tudományos Akadémia Rökk Szilárd-jutalmával kitüntetett pályamunka
*
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával
Budapest, 1925
A „Studium” kiadása (IV. Múzeum-körút 21.)TARTALOM