A SZENT LÁSZLÓ-KORI GESTA UNGARORUM
ÉS XII–XIII. SZÁZADI LESZÁRMAZÓI(FORRÁSTANULMÁNY)

ÍRTA
HÓMAN BÁLINT

BUDAPEST, 1925
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST.TARTALOM