MAGYAR KÖZÉPKOR


Hóman Bálint könyve először a Magyar Történelmi Társulat gondozásában
jelent meg 1938-ban, mint a szerző összegyűjtött munkáinak első kötete.

A digitális változat az alábbi kiadvány alapján készült

MAGYAR KÖZÉPKOR
(Hóman Bálint munkái I.)

Attraktor
Máriabesnyő – Gödöllő
2003

A kötetet szerkesztette: Bárány Attila.
ISSN 1588–788X
Összkiadás: ISBN 963 204 545 9
I. kötet: ISBN 963 206 414 3
II. kötet: ISBN 963 206 415 1
Felelős kiadó az Attraktor Kft. ügyvezetője.TARTALOM