BIBLIOGRÁFIA

Összeállította
SZENDREY TAMÁS


TARTALOM


A bibliográfiát a meglévő bibliográfiai kiadványok és saját kutatásaim alapján állítottam össze. Hóman munkásságáról eddig két bibliográfia jelent meg:

1. Kozocsa Sándor, „Hóman Bálint irodalmi munkássága”: Károlyi Árpád és Angyal Dávid, sz., A Bécsi Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve, 4. kötet, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1934, 434–443.

2. „Hóman Bálint történettudományi és művelődéspolitikai munkássága, 1908–1938”: Hóman Bálint, Művelődéspolitika, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1938, 655–674.

Ezeket az adatokat kiegészítettem az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusának adataival, főleg az 1938 utáni évekre. Továbbá, átnéztem a történelmi szakirodalmat és megtekintettem a következő magyarországi könyvtárak kézirattári anyagát is: Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattára, és Egyetemi Könyvtár, Budapest. Néhány levéltári forrásra, főleg a népbírósági per anyagára és az Országos Levéltárban őrzött anyagokra, dr. Glatz Ferenc hívta fel figyelmemet. (Ezenkívül, a család birtokában lévő néhány levélről kivonatokat készítettem és a családdal folytatott beszélgetésről rövid jegyzeteket állítottam össze; ez főleg az én kérdéseimre adott válaszokat tartalmazza.)

Hóman legtöbb folyóiratban publikált munkája megjelent különnyomatban is; amennyiben lehetséges volt, a folyóiratokban megjelent írásokat így vettem fel a bibliográfiába és nem mint önálló munkákat. Továbbá, a legtöbb rövidebb írás és tanulmány újra megjelent az 1938-ban kiadott három kötetes Hóman Bálint munkái c. gyűjteményes kiadványban. Nem vettem fel a bibliográfiába Hóman országgyűlési beszédeit és minisztersége alatt kiadott törvényjavaslatokat és rendeleteket. Ezeknek a jegyzéke megtalálható az 1938-ban kiadott bibliográfiában. Néhány kivétellel az újságcikkeket sem vettem fel.

A második részben összegyűjtöttem azokat az írásokat, amelyek Hóman Bálinttal foglalkoznak, beleértve a lexikonok cikkeit is.