Bevezetés

Kiadványunkba az 1801 előtt napvilágot látott hungarikumok közül válogattuk ki a legérdekesebb műveket. Ezzel ízelítőt szeretnénk adni az olvasónak a BME OMIKK-ban őrzött muzeális gyűjteményből, mely az 1851 előtt megjelent hungarikumokat és külföldi kiadványokat tartalmazza.

A BME Könyvtár és Tájékoztatási Központ régi, ritka állományának bibliográfiai leírásai az 1950-es években és az 1960-as évek első felében készültek. 1988-ban látott napvilágot Spányi Balázsné - a Gyarapítási Osztály akkori vezetője - által összeállított nyomtatott katalógus a muzeális gyűjteményben lévő, hozzávetőlegesen 950 műről, amely a bibliográfiai leírásokat évszázadok szerinti csoportosításban sorolta fel. Az ebben az időben hatályos szabályozás szerint a katalógus csak az 1800. december 31-ig megjelent műveket tartalmazta. Ez a katalógus tette lehetővé szélesebb érdeklődő kör számára a régi, ritka állomány megismerését. Sajnálatosan mutató nem készült hozzá, így nehéz benne keresni. Ezt a nyomtatott katalógust digitalizálták 2004-ben a könyvtár munkatársai. A bibliográfiai leírások ma már nem tekinthetők korszerűnek, mert az 1985 előtt érvényben lévő szabvány szerint készültek. Az OMIKK állományában található kb. 40 muzeális könyvről bibliográfiai leírás szintén csak a régi nyomtatott katalógusokban található. A csekély mennyiség miatt sem külön katalógus, sem külön leltári nyilvántartás nem készült a könyvekről.

Mindkét könyvtár katalógusa a műveket írta le, nem a példányokat, az állományban levő konkrét példányokra vonatkozó sajátosságok nélkül. A régi bibliográfiai leírások legfeljebb a hiányzó oldalakról írtak megjegyzést, a könyvekben található possessori bejegyzések, a kötés állapota stb. nem szerepel a cédulákon.

2007 májusában megkezdődött a 22/2005.(VII. 18) NKÖM rendelet előírása szerint és a MOKKA-r munkálataival összhangban a két könyvtár muzeális állományának számítógépes adatbázisban való feldolgozása az ALEPH integrált könyvtári rendszerben. A munka során a bibliográfiai leíráson felül a példány egyedi jellemzőit is feltüntettük, és megtörtént a gyűjtemény kiegészítése a 1801-1850 között kiadott művekkel.

A kiadványban megemlített művek címeire kattintva az Aleph integrált könyvtári rendszerben készült leírások jelennek meg, melyek a jelenleg érvényben lévő muzeális könyvekre vonatkozó szabvány előírásait figyelembe véve készültek, tartalmazzák a példányok egyedi jellemzőit, a korábbi tulajdonosok (possessorok) nevét, a kötésre és az állapotra vonatkozó megjegyzéseket.

A 2005. évi NKA a "Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra" kiírt pályázaton elnyert pénzösszeg segítségével 2006 nyarán megtörtént az 1801 előtt megjelent muzeális könyvek szakszerű tisztítása, 2007 nyarán pedig folytatódott a munka az 1801 és 1850 között megjelentek tisztításával. A könyveket ezt követően savmentes papírdobozokban helyeztük el, ezzel biztosítva az értékes művek védelmét.