Névmutató

 • Ádány András
 • Andrássy Antal
 • Arany János
 • Bacon, Francis
 • Baróti Szabó Dávid
 • Batthyány Ignác
 • Bél Mátyás
 • Benkő Ferenc
 • Benyák Bernát
 • Berza László
 • Berzeviczy Gergely
 • Bethlen Kata
 • Blaskovits József
 • Bod Péter
 • Borsai Pál
 • Campanus, Johannes
 • Cornides Daniel
 • Decsy Sámuel
 • Descartes, René
 • Domin József Ferenc
 • Dugonics András
 • Dürer, Albrecht
 • Eckhel, Joseph
 • Erdődy László Ádám
 • Euklidés
 • Euler, Leonhard
 • Faludi Ferenc
 • Fejér György
 • Fekete Gergely
 • Fischer, Daniel
 • Fugger Márk
 • Gáti István
 • Gautier, Hubert
 • Gedde, John
 • Grossinger János
 • Gvadányi József
 • Hadaly Károly
 • Haeckel, Stephan
 • Hatvani István
 • Hell Miksa
 • Heltai Gáspár
 • Hevenesi Gábor
 • Hieronymi Károly
 • Horowitz Fülöp
 • Horváth János
 • Horvát István
 • Hufeland, Christof Wilhelm
 • Ilkus Márton
 • Illésházy István
 • Inkey Ádám
 • Istvánffy Miklós
 • Iváncsics János
 • Jankovich Miklós
 • Jánosi Miklós
 • Jaszlinszky András
 • Jeney György
 • Jókai Mór
 • Káldi György
 • Kászonyi András
 • Katona István
 • Keglevics József
 • Kempelen Farkas
 • Keresztély, [Dánia: király] VII.
 • Ketteler János
 • Kézy Mózes
 • Kiffovits József
 • Klein Mihály
 • Komáromi Csipkés György
 • Koppi Károly
 • Korabinszky János Mátyás
 • Kovács János
 • Kovács Mihály
 • Kováts Ferenc
 • Kölcsey Ferenc
 • Königsacker József
 • Krakovitzer, Joseph
 • Landerer János Mihály, Füskuti
 • Landerer Katalin
 • Landgraf, Adam
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm
 • Lipsicz Mihály
 • Lucas a S. Edmundo
 • Madari István
 • Makó Pál
 • Maróthi György
 • Martinovics Ignác
 • Mártonffi Antal
 • Mátrainé Zemplén Jolán
 • Mátyás, [Magyarország: király] I.
 • Mátyus István
 • Mikoviny Sámuel
 • Mitterpacher Lajos
 • Molnár János
 • Nádasdy Ferenc
 • Nagyváthy János
 • Nedeczky László
 • Német Mihály
 • Newton, Isaac
 • Nyulas Ferenc
 • Oláh Miklós
 • Österreicher Manes József
 • Pankl Máté
 • Pápai Páriz Ferenc
 • Pázmány Péter
 • Piller Mátyás
 • Plessing József
 • Pleydendorf, Wilhelm
 • Pongrácz Antal
 • Pray György
 • Rácz István
 • Radics Antal
 • Ranics István
 • Ratdolt, Erhard
 • Rausch Ferenc
 • Regiomontanus, Johannes
 • Regnault, Noel
 • Retzer József
 • Révay Miklós
 • Reviczky Antal
 • Sajnovics János
 • Sándor Móric
 • Schedel, Hartmann
 • Schott, Kaspar
 • Schönvisner István
 • Schwartner Márton
 • Segner János András
 • Seiler Frigyes György
 • Silber, Eucharius
 • Sipos Pál
 • Smith, Adam
 • Spányi Balázsné
 • Stoker Lőrinc
 • Szabó József
 • Szaller György
 • Szathmári Mihály
 • Szathmáry Király György
 • Széchényi Ferenc
 • Szegedi János
 • Székely István
 • Szénássy Barna
 • Szenczi Molnár Albert
 • Szentiványi Márton
 • Szerdahelyi Gábor
 • Szilágyi Sámuel
 • Szinnyei József
 • Szoboszlai András
 • Szotyori Gábor
 • Tessedik Sámuel
 • Tibolt Mihály
 • Tomka Szászky János
 • Torkos Justus János
 • Tőke István
 • Trattner János Tamás
 • Vályi András
 • Vitéz János
 • Watt, James
 • Weiss Ferenc
 • Werbőczy István
 • Werner, Abraham
 • Wiegand, Johann
 • Windisch, Carl Gottlieb
 • Winterl Jakab
 • Wolf, Christian
 • Wolgemat, Michael
 • Zay Péter
 • Zay Sámuel
 • Zichy Miklós
 • Zsámboki János