Címmutató

 • A' kisdedek' vallásbeli oktatása
 • A' köveknek és értzeknek külső megesmértető jegyeikröl irott szép, és igen hasznos könyvetskéje
 • A' lovak neveléséről írtt könyve
 • A' magyar kronikának rövideden le-rajzolt sómmája
 • A' mechanikának rövid summája
 • A' mennykőnek mivoltáról, s' eltávoztatásáról való böltselkedés
 • A' mostan folyo Ország Gyűlésének satyrico criticé való leírását
 • A' paraszt ember Magyar Országban, mitsoda és mi lehetne, egy jó rendbe-szedett falunak rajzolatjával egyetemben
 • A' salétrom-főzésnek leg-könnyöb' és legbizonyosob' módgya
 • A' selyem juhokról
 • A ' szorgalmatos mezei gazda
 • A' természet históriája, mellyben az ásványoknak, plántáknak és állatoknak három világát magyar nyelven botsátja-ki
 • A' természetiekről Nevvton tanítványainak nyomdoka szerént
 • A' tudákosságnak könyve
 • A jó gazda-ember...
 • A kisdedek' vallásbéli oktatása
 • A len és kender művelésről való oktatás a mezei embernek hasznára
 • A mostan folyó ország gyűlésnek satyrico criticé való leírása
 • Analyses aquarum Budensium
 • Angliai méhes kert
 • Angulorum rectaque lineae trisectio
 • Antiquitatum et historiae Sabariensis ...
 • Appendix quam Compendis arithmeticis
 • A régi jeles épületekről
 • Arithmetica
 • Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége
 • Arithmetica practica generalis
 • Arithmeticus practicus, utilitati publicae oblatus
 • Ars electricitatem aegris tuto abhibendi
 • A selyem tenyésztésnek módjáról
 • Astronomiae physicae juxta Newtoni principia breviarium
 • A szorgalmatos mezei gazda
 • A természet históriája mellyben az ásványoknak, plántáknak és állatoknak három világát magyar nyelven botsátja-ki
 • Az austriai paraszt iffjuságot a' jól rendeltt mezei gazdaságra oktató kézi könyvetske
 • Az emberi élet meg-hoszszabbításának mestersége
 • Az Erdély-országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen
 • Az utak, és utszák' építésének módja
 • Bericht von der königlichen des Königreichs Hungarn Freystadt, Pressburg, Lage, Wässern und Luft
 • Beschreibung des Habaner Strohdaches
 • Beschreibung und Anwendung eines mathematischen Instruments für die Mechaniker, zur unmittelbaren Vergleichung des Circulbogen
 • Bibliotheca Hungarica
 • Calendarium
 • Catalogus bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi
 • Celebrium Hungariae
 • Cerographia Hungariae
 • Chronica ez vilagnak yeles dolgairól
 • Collectiones mathematicae ex architectura militari
 • Compendaria physicae institutio
 • Compendia arithmetica minus apud nos vulgata methodo scientifica proposuit et ad partium nostrarum usum accomodavit
 • Compendiaria matheseos institutio...
 • Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae, et Lodomeriae, magnique principatus Transilvaniae geographicum
 • Compendiosa arithmetica practica
 • Compendium elementorum matheseos universae...
 • Compendium historiae naturalis
 • Compendium Hungariae geographicum...
 • Compendium hydrotechnicum
 • Compendium institutionum physicarum, quod in usum suorum auditorum conscripsit
 • Compendium oeconomiae ruralis
 • Corpus Juris Hungarici
 • Cultura peponum figuris aeneis illustrata
 • Cursus mathematici
 • De arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus libri duo
 • De causa gravitatis Redekariana
 • Declaratio infirmitatis
 • De commercio et industria Hungariae
 • Decretum oder Tripartitum
 • Der Siebenbürgische Sammler
 • Descriptio brevis construendae fornacis, quae calorem pro arbitrio temperandum cum lignorum compendio admittit
 • De terra medicinali Tokayensi
 • Dialogi physici
 • Dictionarium latino-hungaricum
 • Dictionarium quadrilingve
 • Dissertatio experimentalis de electricitatis theoria
 • Dissertatio Sono campanarum fulmina promoveri polius, quam prohiberi, prolhesio habita
 • Elementa arithmeticae numericae, et literalis, philosophiae naturali ancillantia, ad praefixam
 • Elementa artis cogitandi in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per Regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas
 • Elementa geometriae practicae in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per Regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas
 • Elementa geometriae purae
 • Elementa historiae naturalis...
 • Elementa hydrotechniae...
 • Elementa matheseos purae...
 • Elementa numismaticae
 • Elementa philosophiae naturalis
 • Elementa physicae
 • Elementa physicae opus novis elaboratum curis, et a prioribus ed. diversum
 • Elementa rei rusticae in usum academiarum Regni Hungariae conscripta
 • Elementorum analyseos infinitorum
 • Esztendőnként ki-adott, parnassusi időtöltés
 • Faciliora physicae elementa in usum gymnasiorum per Regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas
 • Geographica globi terraquei synopsis
 • Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen
 • Geographie des königreichs Ungarn
 • Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn...
 • Geometria practica in usum geometrarum Regni Hungariae et provinciarum eidem adnexarum
 • Getraide-Mühlen
 • Habán fedél...
 • Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae
 • Hodoegus. Igazsagra vezerloe kalauz
 • Hungaria coelestis astronomiam et chronologiam in synopsi complectens
 • Hungariae antiquae et novae prodromus...
 • Hungariae novae historico-geographica, divisa in partes quatour
 • Idea astronomiae honoribus regiae universitatis Budensis dicata
 • Idea specularium munimentorum breviter adumbrata
 • Index librorum rariorum
 • Initia astronomica speculae Batthyanianae Albensis in Transilvania
 • Institutiones arithmeticae...
 • Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalis...
 • Institutiones physicae generalis...
 • Institutiones physicae in usum disciplorum concinnata
 • Institutiones physicae in usum disciplorum conscriptae
 • Introductio ad principia philosophiae solidioris
 • Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam...
 • Introductio in orbis hodierni geographiam...
 • Introductio in philosophiam naturalem, theoriae P. Rogerii Boscovich accommodata, et in usum auditorum philosophiae conscripta
 • Iter per Posegnam Sclavoniae provinciam, mensibus Junio, et Julio anno 1782. susceptum a Mathia Piller et Ludovico Mitterpacher
 • Jus electionis quondam ab hungaris exercitum
 • Kisded szótár
 • Lampadis electricae optimae notae descriptio eaque utendi ratio
 • Lexikon Latino-Graeco Ungaricum
 • Liber chronicarum
 • Magyar almanak
 • Magyar almanak MDCCXCIV-ik esztendőre
 • Magyar grammatica, vagy-is haza nyelvnek gyükeres meg-tanulására való intézet ugyan a' magyar nemzeti oskolák számára
 • Magyar könyv-ház
 • Magyar krónika
 • Magyar mezei és házi gazdaságnak kalendárioma
 • Magyar mineralógia...
 • Magyar minerologia, az az a' kövek' 's értzek' tudománya
 • Magyar országból tett velentzei utazás
 • Magyar ország földleírásának rövid foglalattya
 • Magyarországnak leírása
 • Mausoleum Potentissimorum
 • Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine
 • Meteora rationibus et experientiis physicis illustrata
 • Monumenta, aere perenniora inter astra ponenda...
 • Notitia Hungariae novae historico-geographica, divisa in partes quatour
 • Oeconomia philosophica, ex tribus tomis
 • Ó és új diaetetica
 • Opera
 • Oryctologicon
 • Paraszti majorság, mellyet Vanierből hat lábbal mérséklett magyar versbe foglalt
 • Pax corporis...
 • Physica contracta juxta principia Neotericorum, in usus
 • Physica generalis
 • Physica particularis
 • Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Blitzes und den Mitteln wider das Einschlagen
 • Physikalische Erdbeschreibung
 • Phytologicon
 • Positiones ex institutionibus
 • Positiones philosophicae ex illustrioribus veterum recentiorumq. Philosophorum placitis desumtae
 • Praelectiones physicae experimentalis
 • Ratiocinium philisophicum super libertate ingenii humani in philosophando
 • Regni Hungarici historia...
 • Sal minerale alcalicum nativum Pannonicum
 • Sammlung merkwürdiger Seltenheiten des Königreichs Ungarn
 • Schediasma de thermis Pöstheniensibus
 • Schedium de presenti statu fabricarum
 • Scriptura duplex (doppia) sive scientia rationes ita ducendi, ut quantitas distinote et accurate determinetur
 • Sono campanarum fulmina promoveri potius
 • Statica
 • Statistik des Königreichs Ungarn
 • Szent Biblia
 • Szent Irás' értelmére vezérlő magyar leksikon
 • Tabulae directionum profectionumque in nativitatibus multum utiles
 • Tabulae logarithmorum numerorum naturalium cum canone sinuum et tangentium
 • Tapasztalásból merétett oktatás, melly tanít miképpen a' juhok, a jó gondviselés által a' legtökélletessebb állapotra hozattatthatnak
 • Természet-könyve. A' hortobágyi pásztor és a' természetvizsgáló
 • Thermae Almasienses, quoad earum situm, aspectum contenta...
 • Thermae Varadienses
 • Thermographia Budensis
 • Trigonometria plana et sphaerica cum selectis ex geometria, et astronomia oroblematis
 • Universae matheseos brevis institutio theoretico-practica, ex operibus PP. Societatis Jesu collecta
 • Universa historia physica...
 • Vátzi gabona
 • Waitzner Getreide
 • Zoologicon