Bibliográfia

 • Benedek Jenő: Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár története 2.: 1950-1983. Budapest: OMIKK, 1983. 358 p.
 • Horváth Viktor: Könyvek és könyvtárak államosítása Magyarországon 1949-1960. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1974-1975. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1978. 233-259. p.
 • L. Mesterházi-Nagy Márta : A Központi Könyvtár különgyűjteményeiről. In: Újdonságaink. 2. évf. 1960. 2. sz. p. 61-80.
 • Móra László: A műegyetemi könyvtár története, 1848-1948. Budapest: Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, 1971. 226 p.
 • Móra László: Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ története, 1883-1949. Budapest: OMKDK, 1980. 331 p.
 • Mátrainé Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Budapest: Akadémiai K., 1964. 495 p.
 • Mátrainé Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Budapest: Akadémiai K., 1961. 317 p.
 • Pogány György: A magyar könyvgyűjtő kalauza. Budapest: Kiss József Könyvkiadó, 2005. 317 p.
 • Régi és ritka könyveink: A könyvtár 1800 előtt megjelent könyveinek jegyzéke. Összeáll. Spányi Balázsné ; [kiad. a] Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Budapest: BME, 1989. 81 p.
 • Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár Története, 1802-1918. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002. 138 p.
 • Szabadváry F. - Szőkefalvi-Nagy Z.: A kémia története Magyarországon. Budapest: Akadémiai K., 1972. 365 p.
 • Szénássy Barna: A magyarországi matematika története. Budapest: Akadémiai K., 1970. 381 p.
 • Verbóczi Gyuláné: Arithmetica vagy számvetésnek mestersége. In: Műszaki Egyetemi könyvtáros, 4. évf. 1967. 1. sz. p. 23-27.
 • Wix Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa Magyarországon, 1950-1952. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1997. 68 p.