Előszó

Mottó: A könyvtár a jövő háza.

"A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek" (Vörösmarty Mihály)

Kettős jubileum hívta létre a történeti áttekintést: 2008-ban ünnepeltük a műegyetemi könyvtár alapításának 160. és az OMIKK alapításának 125. évfordulóját.

Hiányt hivatott pótolni e mű, mivel ez az első kísérlet a két könyvtár történetének összefoglaló bemutatására.

Mindkét könyvtár történetének egy-egy korszakát, levéltári forrásokra támaszkodva már elkészítették:

Dr. Móra László a műegyetemi könyvtár első 100 évének történetét az 1848-1948. közötti időszakra vonatkozóan dolgozta fel, és ő írta meg az OMIKK történetét is 1949-ig, míg az 1950-1983 közötti időszakot Benedek Jenő állította össze.

Hézagpótló tehát ez az összeállítás mind a széles nagyközönség, mind a szakemberek számára. E könyvtártörténeti alapvetés a történeti szemlélet kialakításának előmozdítása révén hozzájárul a szakmai önismeret és öntudat formálódásához és elmélyüléséhez.

Elektronikus dokumentum formában, illusztrációkkal bőven ellátva tárja az olvasók elé a könyvtárak történetét. A webes technológiákon alapuló kiadvány a minél szélesebb célközönség igényeihez alkalmazkodik és reményeink szerint a képernyőolvasók számára is használható.

A két könyvtár öröksége páratlanul gazdag és sokszínű, így az összeállításban a múlt és jelen ötvöződik.

E könyvtártörténeti mű a jubiláló intézmények működését és sorsát a kezdetektől a jubileumi esztendőig igyekszik áttekinteni. Egyszerre a régmúlt és a múlt szakszerű, hiteles forrásokon alapuló tárgyilagos története, egyúttal a még fel nem dolgozott forrású közelmúlt és jelen bemutatása.

A kiadvány szerkezete: az elődkönyvtárak vezetőinek működésén, épületeinek történetén és könyv-szakmai kiadványain keresztül mutatja be időrendben az intézmények tevékenységét.

Három fő fejezete:

  • Műegyetemi Könyvtár
  • Országos Műszaki Könyvtár
  • A két könyvtár együtt

2001. július 1-től az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretein belül, a BME KTK-val egyesülve BME OMIKK néven végzi tevékenységét.

A két könyvtár összevonásához vezető események és a két nagy könyvtár összevonása utáni fejlődés eredményei is megtalálhatók a dokumentumban.

A tudás alapú társadalom korát éljük. Az informatika, az Internet világa számunkra kihívás, és persze egyben esély is.

Vörösmarty Mihály még azt kérdezte egyik költeményében "Ment-e a könyvek által a világ elébb?" A válasz nála is: igen. A jövő társadalmának a tudás az alapja. A tudásé pedig a könyv. Aki könyvtárat épít, egy jobb világért dolgozik. A könyvtár élő szervezet, folyamatosan fejlődik a múlt értékeit megőrizve, tapasztalatait felhasználva.

Reményeink szerint könyvtárunk a nyomtatott könyvek tárházából olyan információs központtá válhat, amely az Internet és a multimédia minden előnyével egyre több embert képes még több információhoz juttatni. Munkánk új dimenziókat kap, ám ettől még nem hanyagoljuk el a nyomtatott anyag gyűjtésének és megőrzésének több évszázados hagyományát.

Jó szívvel ajánlom e könyvtártörténeti összefoglalót minden hagyományos és képernyőn olvasó figyelmébe.

Fonyó Istvánné