Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból (MEK) származik. Digitális formában szabadon másolható, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű felhasználásra, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással: "Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Elektronikus Könyvtár".

A szerzői és a kapcsolódó jogok a dokumentum szerzőjét, illetve a szerzői jogi oltalom jogosultját illetik. Az OSZK a MEK üzemeltetőjeként fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben kétség merül fel a dokumentum szabad felhasználásának lehetőségét illetően, akkor törli azt a MEK nyilvánosan elérhető kínálatából.

Ha a műben és/vagy annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző, illetve a szerzői jogi oltalom jogosultjának engedélyét kell kérni, a polgári jogi és büntetőjogi felelősség tudatában.

A dokumentum hozzáférhetővé tételére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénynek a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek című IV/B. fejezete szerinti rendelkezései alapján került sor. A dokumentum magáncélra letölthető, ugyanakkor további megosztása vagy egyéb felhasználása a szerzői jogok jogosultjának engedélyéhez kötött.

A MEK elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: http://mek.oszk.huThis document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). It may be freely copied in digital form, but only for personal, non-commercial use, without alteration and with proper attribution to the source: "National Széchényi Library, Hungarian Electronic Library".

Copyright and related rights belong to the author of the document or the copyright holder. The OSZK, as the operator of the MEK, reserves the right to delete the document from the publicly accessible collection of the MEK in case of doubt as to its free use.

If a Creative Commons licence is indicated in the work and/or on its web page, the uses permitted therein are not subject to authorisation. For all other forms of distribution and use, permission must be obtained from the author or copyright holder, subject to civil and criminal liability.

The document has been made available under the provisions of Chapter IV/B of Act LXXVI of 1999 on Copyright, entitled "out-of-commerce works". The document may be downloaded for private use, but any further distribution or other use requires the permission of the copyright holder.

The MEK is primarily interested in supplying the education/research sector with Hungarian or Hungary-related electronic publications. Information and questions about the MEK project can be sent to mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu . The URL of the central service: http://mek.oszk.hu