Együttműködési megállapodás


amely létrejött egyrészről az Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári Palota F. Épület, képviselő: Főigazgató), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) másrészről a ......................................................................................., mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szolgáltató szervezeti egységeként működik az E-szolgáltatási Igazgatóság E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya, amely a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) keretében gyűjti és az Interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra írott dokumentumait elektronikus formában. A szerződő felek együttműködése ennek a gyűjteménynek a bővítését célozza az alábbi kölcsönös felelősségvállalással:

2. Szolgáltató vállalja, hogy:

  • a megkapott, gyűjtőkörébe tartozó elektronikus dokumentumokat megőrzi;
  • hosszú távon és nyilvánosan szolgáltatja ezeket a könyvtár alapcéljainak megfelelően;
  • hosszú távon is stabil elérési címet (URL-t) biztosít a dokumentumokhoz;

3. A jelen megállapodás keretében átadott műveket a szolgáltató csak a saját szolgáltatásán belül terjeszti, semmilyen egyéb jogot nem szerez rájuk és további műfelhasználásra sem jogosult. Bármilyen egyéb felhasználási igény merül fel, azt továbbítja a Kiadónak.

4. A Kiadó vállalja, hogy:

  • az általa kiadott könyv vagy folyóirat teljes, elektronikus változatát átadja a szolgáltatónak megőrzés és szolgáltatás végett, valamint gondoskodik a megjelenő aktuális számok eljuttatásáról;

  • tájékoztatja a szerzőket művük internetes közzétételéről. Felmerülő kifogás esetén az elektronikus művet a szolgáltató kivonja a nyilvános Internet szolgáltatásból;

5. Fent meghatározott együttműködés keretében a felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vállalnak egymással szemben.

6. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.


Dátum .............................................

 

a szolgáltató részéről:                                                          a kiadó részéről:

 

.....................................................................                        ......................................................................
                        az OSZK részéről

 

                                                                                             ......................................................................
                                                                                                                    a kiadó postacíme