Küldetésnyilatkozat

"A jövő könyvtára, a könyvtár jövője"


Az Országos Széchényi Könyvtár keretében működő Digitálistartalom-fejlesztési és -szolgáltatási Osztály célja a "könyvtár", mint archiváló és szolgáltató intézmény fogalmának újraértelmezése az Internet virtuális közegében. Ennek érdekében gyűjteményeket épít és gondoz, szolgáltatásokat fejleszt és üzemeltet, nemzetközi szabványokat és külföldi jó példákat adaptál, folyamatosan kísérletezik a legújabb technikák könyvtári jellegű felhasználásával. Kiemelten foglalkozik az elektronikus publikálás problémáival és a digitális megőrzés módszertani kérdéseivel, régi nyomtatványok, ritkaságok digitalizálásával, valamint tapasztalatok és technológiák átadásával ösztönzi egy - együttműködésen alapuló - magyar e-könyvtári hálózat létrejöttét.

A kutatás és fejlesztés mellett a magyarországi Internet egyik jelentős tartalomszolgáltatójaként ingyenes és nyilvános "közkönyvtárként" működteti az egyedi és az időszaki digitális kiadványok, valamint a digitális képek archívumait (MEK, EPA és DKA), melyek elsősorban oktatási, kutatási és kulturális célokra alkalmas dokumentumokat tartalmaznak. A gyűjtemények gyarapítása partnerintézmények valamint külső munkatársak és önkéntesek bevonásával történik. A szolgáltatások kialakításánál külön hangsúlyt kap a fogyatékkal élők és a határokon túli magyarok könyvtári ellátása, valamint az információkat kereső olvasók segítése, és kéréseik, javaslataik figyelembevétele. A gyűjtemények nyitottak és összekapcsolhatók más hazai vagy külföldi rendszerekkel, hozzájárulva ezzel egy jövőbeli világméretű digitális tudástár kialakulásához.

Az OSZK Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztálya tehát a "könyvtár" és a "könyvtáros" fogalom és arculat megújításán dolgozik, olyan szolgáltatások kialakításán, amelyek megfelelnek a 3. évezred tudástársadalma igényeinek.