Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 16514
[16921] Darvas László: Nyomdafesték 
Válogatott publicisztikák, 1979-2017

http://mek.oszk.hu/16900/16921
2017-05-26
[16920] Asszimiláció, integráció, szegregáció
Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban

http://mek.oszk.hu/16900/16920
2017-05-25
[16919] Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5 - Ex. 12), 1634
[PhD értekezés (2015)]

http://mek.oszk.hu/16900/16919
2017-05-25
[16918] Pőcze Gábor: A hatos főirány, egy kudarc anatómiája 
http://mek.oszk.hu/16900/16918
2017-05-25
[16917] Nagy Mária: Válság és változások az oktatáspolitikában 
http://mek.oszk.hu/16900/16917
2017-05-25
[16916] Archer, Margaret Scotford: Az oktatási rendszerek expanziója 
http://mek.oszk.hu/16900/16916
2017-05-25
[16915] Tépő Donát: Pótlás 
Válogatott novellák, 2010-2015

http://mek.oszk.hu/16900/16915
2017-05-24
[16913] Nepomuceni Sz. Jánoshoz minden-napi aítatosság ...
http://mek.oszk.hu/16900/16913
2017-05-24
[16912] Darvas Péter: A szövetségi rendszer és az oktatáspolitika az USA-ban 
http://mek.oszk.hu/16900/16912
2017-05-24
[16911] Rosty Zsigmond: Katicza, vagy A' budetini fal-üreg 
Történeten épült hős dráma

http://mek.oszk.hu/16900/16911
2017-05-24
[16910] Horger Antal: Magyar szavak története 
Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye

http://mek.oszk.hu/16900/16910
2017-05-24
[16909] Néhai tudor rumi Rumy György Károly úr után maradt s 1851. november 24-én ... árverezendő könyvek és kéziratok jegyzéke
http://mek.oszk.hu/16900/16909
2017-05-23
[16908] Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története 
http://mek.oszk.hu/16900/16908
2017-05-23
[16907] Dobos Balázs: A kisebbség joga 
Kisebbségi törvénykezés Magyarországon, 1988-2006

http://mek.oszk.hu/16900/16907
2017-05-23
[16906] Gothard Jenő: A fotografia 
Gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra

http://mek.oszk.hu/16900/16906
2017-05-23
[16905] Huttkay Lipót: Mikes Kelemen Törökországi levelei 
Az egri érsekmegyei könyvtár eredeti kézirati kincseiből

http://mek.oszk.hu/16900/16905
2017-05-23
[16903] Majthényi György: Majális 
Regény

http://mek.oszk.hu/16900/16903
2017-05-22
[16902] France, Anatole: Komédia 
Regény

http://mek.oszk.hu/16900/16902
2017-05-22
[16901] Hlavatsek András - Király Ernő: A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története 
Breznyik Jánosnak "A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története" czimű műve alapján

http://mek.oszk.hu/16900/16901
2017-05-22
[16900] Jeszenszky Dezső: A zombori magyar királyi állami főgymnázium története 
1872-1895

http://mek.oszk.hu/16900/16900
2017-05-22
[16898] Kolozsvár thj. szab. kir. város utcáinak névjegyzéke és telkeinek házszámjegyzéke
http://mek.oszk.hu/16800/16898
2017-05-22
[16897] Cluj-kolozsvári kalauz
http://mek.oszk.hu/16800/16897
2017-05-19
[16896] Diénes Jenő, Ikafalvi: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén 
Emlékezések a Bethlen kollégiumi diákszokásokra

http://mek.oszk.hu/16800/16896
2017-05-19
[16895] A 300 éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve
http://mek.oszk.hu/16800/16895
2017-05-19
[16893] Jókai Mór: Ein Goldmensch! 
Roman in fünf Bänden

http://mek.oszk.hu/16800/16893
2017-05-19
[16892] Földi Mihály: A láthatatlan út 
http://mek.oszk.hu/16800/16892
2017-05-19
[16873] Teleki Sándor: Garibaldi alatt 1859-ben 
http://mek.oszk.hu/16800/16873
2017-05-18
[16872] Teleki Sándor: Egyről-másról 
Újabb emlékeim

http://mek.oszk.hu/16800/16872
2017-05-18
[16871] Teleki Sándor: Emlékeim 
http://mek.oszk.hu/16800/16871
2017-05-18
[16870] Legouvé, Ernest: Beatrix 
vagy A művészet madonnája

http://mek.oszk.hu/16800/16870
2017-05-18
[16867] Teleki Sándor: Természet után 
Humoros elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16800/16867
2017-05-18
[16866] Teleki Sándor: Az angolok Kinában 
http://mek.oszk.hu/16800/16866
2017-05-18
[16914] Halmos Antal: Vártam ott és elégtem... 
http://mek.oszk.hu/16900/16914
2017-05-18
[16904] Lengyel Tamás: Klapka György emlékiratai és emigrációs működése 
http://mek.oszk.hu/16900/16904
2017-05-17
[16899] Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt 
http://mek.oszk.hu/16800/16899
2017-05-17
[16894] La plaque commémorative Klapka à Genève inaugurée le 10 Juillet 1908 par la Hungaria Société des Étudiants Hongrois à Genève
http://mek.oszk.hu/16800/16894
2017-05-17
[16888] Klapka György: Emlékeimből 
http://mek.oszk.hu/16800/16888
2017-05-17
[16861] Krivácsy József: Görgey és Klapka 
vagy Az 1848/9-ki önvédelmi harcz

http://mek.oszk.hu/16800/16861
2017-05-17
[16860] Vajda Emil: Komárom hőse 
http://mek.oszk.hu/16800/16860
2017-05-17
[16859] Klapka György: Klapka György temesvári barátai és polgártársaihoz 
http://mek.oszk.hu/16800/16859
2017-05-17
[16858] Bulla György - Zámbelli Lajos: Pöltenberg Ernő és a kápolnai csata 
Klapka tbk. czáfolatául

http://mek.oszk.hu/16800/16858
2017-05-17
[16832] Klapka György: Memoirs of the war of independence in Hungary 
http://mek.oszk.hu/16800/16832
2017-05-17
[16827] Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/1849-ből 
http://mek.oszk.hu/16800/16827
2017-05-17
[16826] Klapka György: Aus meinen Erinnerungen 
http://mek.oszk.hu/16800/16826
2017-05-17
[16363] Pesty Frigyes: Pesty Frigyes helynévgyűjteménye, 1864-1865 
Székelyföld és térsége

http://mek.oszk.hu/16300/16363
2017-05-16
[16890] Salgó Ernő: Írók és színdarabok 
http://mek.oszk.hu/16800/16890
2017-05-16
[16889] Koronka Antal: Imakönyv a' szépnem számára 
http://mek.oszk.hu/16800/16889
2017-05-16
[16887] A "Globus" Nyomdai Műintézet Részvénytársaság alapszabályai
1923 julius 12

http://mek.oszk.hu/16800/16887
2017-05-16
[16886] Eggendorfer Noémi Cecília: Magyar otthonoktató családok vizsgálata blogok tematikus elemzésével 
http://mek.oszk.hu/16800/16886
2017-05-16
[16885] Koltai István: A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története 
http://mek.oszk.hu/16800/16885
2017-05-16
[16884] Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak 
Történeti dráma öt felvonásban

http://mek.oszk.hu/16800/16884
2017-05-15
[16883] Vörösmarty Mihály: Salamon király 
Szomorú játék

http://mek.oszk.hu/16800/16883
2017-05-15
[16882] Nagy Dániel: Egy szegény kisfiú élettörténete 
Novellák

http://mek.oszk.hu/16800/16882
2017-05-15
[16881] Martin Jánosné - Mukli Ágnes: Marasztaló panoráma 
Képek-verssel

http://mek.oszk.hu/16800/16881
2017-05-15
[16880] Budapestnek árvíz ellen megóvásáról
G. Andrásy György jutalmaira érkezett pályaíratok az azokra kelt véleményekkel, valamint Gáty István és Győry Sándor ... e tárgybeli külön értekezéseikkel együtt

http://mek.oszk.hu/16800/16880
2017-05-15
[16879] Kisfaludy Károly: Stibor vajda 
Eredeti hazai dráma négy fel-vonásban

http://mek.oszk.hu/16800/16879
2017-05-12
[16878] Vig Balázs: A csendkirály [Hangoskönyv] 
http://mek.oszk.hu/16800/16878
2017-05-12
[16877] Horváth János: A reformáció jegyében 
A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete

http://mek.oszk.hu/16800/16877
2017-05-12
[16876] Buday József: A Verseczi m. kir. Állami Főreáliskola története 
http://mek.oszk.hu/16800/16876
2017-05-12
[16875] Barna Ignác: Szerelemhangok 
http://mek.oszk.hu/16800/16875
2017-05-12
[16891] Matl Péter - Surján László: Az emlékezés és a megbékélés programja 
Emlékezés a szenvedésre, felkészülés a megbékélésre

http://mek.oszk.hu/16800/16891
2017-05-11
[16874] Kassay Adolf: Pohárköszöntések 
Toastok

http://mek.oszk.hu/16800/16874
2017-05-11
[16869] Benkó Imre: Arany János tanársága Nagy-Kőrösön 
http://mek.oszk.hu/16800/16869
2017-05-11
[16868] Remete Farkas László: Magyar népies ritka regulák és rítusok 
http://mek.oszk.hu/16800/16868
2017-05-11
[16865] Jancsó Benedek kódex
http://mek.oszk.hu/16800/16865
2017-05-11
[16856] Szabó Dezső: Csodálatos élet 
Regény két kötetben

http://mek.oszk.hu/16800/16856
2017-05-10
[16864] Bajomi Iván: Az oktatási törvény társadalmi vitája 
Nyilvánosság előtti megméretés?

http://mek.oszk.hu/16800/16864
2017-05-10
[16863] Strubberg, Friedrich Armand: A philadelphiai krőzus 
http://mek.oszk.hu/16800/16863
2017-05-10
[16862] Bernáth Zsolt: Farkasszem 
Forgatókönyv

http://mek.oszk.hu/16800/16862
2017-05-10
[16855] Morvay Zoltán: Darázs-zümmögés 
Rémesen rímes elég i-ák

http://mek.oszk.hu/16800/16855
2017-05-10
[16854] Morvay Zoltán: Októberi fellegek 
Regény

http://mek.oszk.hu/16800/16854
2017-05-09
[16853] Morvay Zoltán: Randevú 
Vígjáték 1 felvonásban

http://mek.oszk.hu/16800/16853
2017-05-09
[16852] Váczy Sándor: A' szerentsés puszta sziget 
http://mek.oszk.hu/16800/16852
2017-05-09
[16851] Nagykanizsa az 1800-as évek első felében
Olvasókönyv diákoknak és egykori diákoknak hajdani kanizsai diákokról

http://mek.oszk.hu/16800/16851
2017-05-09
[16850] Halász Gábor: Munkáltatói racionalitás vagy oktatásügyi kontroll? 
A középfokú szakképzési struktúra átalakításának történeti elemzése Magyarországon, 1972-1985

http://mek.oszk.hu/16800/16850
2017-05-09
[16846] Gulácsy Irén: Jezabel 
Történelmi regény

http://mek.oszk.hu/16800/16846
2017-05-08
[16845] Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika 
http://mek.oszk.hu/16800/16845
2017-05-08
[16844] Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben 
http://mek.oszk.hu/16800/16844
2017-05-08
[16842] Németh Ákos: Prostitúció 
Férfiak és nők

http://mek.oszk.hu/16800/16842
2017-05-08
[16841] Németh Ákos: Prostitution 
http://mek.oszk.hu/16800/16841
2017-05-08
[16840] Benczik Vilmos: Pri la natureco kaj artefariteco de lingvoj 
Kaj aliaj studoj

http://mek.oszk.hu/16800/16840
2017-05-08
[16839] Bárányi Ferenc: Egyik nap olyan, mint a másik 
http://mek.oszk.hu/16800/16839
2017-05-08
[16838] Komor Zoltán - Tépő Donát: A hortobágyi cápa 
http://mek.oszk.hu/16800/16838
2017-05-05
[16836] Károlyi Sándor - Pulay János: Károlyi Sándor gróf önéletírása és naplójegyzetei 
http://mek.oszk.hu/16800/16836
2017-05-05
[16835] Kemény János: Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása 
http://mek.oszk.hu/16800/16835
2017-05-05
[16834] Mukli Ágnes: Levélfodrok 
http://mek.oszk.hu/16800/16834
2017-05-04
[16833] A lőcsei egykori ág. ev. gymnasium és a jelenlegi m. kir. állami főreáliskola története
http://mek.oszk.hu/16800/16833
2017-05-04
[16831] Törvényszéki retorika, jogászi érvelés
http://mek.oszk.hu/16800/16831
2017-05-04
[16830] Hacker Ervin: A börtönrendszerek 
A pozsonyi pártfogói értekezleten tartott felolvasás

http://mek.oszk.hu/16800/16830
2017-05-04
[16829] Kosztolányi Árpád: A kamatszámolás reformterve 
http://mek.oszk.hu/16800/16829
2017-05-04
[16828] Asbóth Lajos: Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 
http://mek.oszk.hu/16800/16828
2017-05-03
[16825] Szomory Dezső: A pékné 
http://mek.oszk.hu/16800/16825
2017-05-03
[16824] Ritoók Emma: A nagy véletlen 
http://mek.oszk.hu/16800/16824
2017-05-03
[16823] Fülöp Kálmán: Harmatcsepp a fény porában 
Versek

http://mek.oszk.hu/16800/16823
2017-05-03
[16822] Fülöp Kálmán: Kőbe vésett pillanat 
Versek

http://mek.oszk.hu/16800/16822
2017-05-03
[16857] Bölcskey Ödön: Útirajzok a szentföldi utamról 
http://mek.oszk.hu/16800/16857
2017-05-02
[16843] Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig 
http://mek.oszk.hu/16800/16843
2017-05-02
[16849] Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása 
Magyar humanizmus

http://mek.oszk.hu/16800/16849
2017-05-02
[16848] Kamarás István: Utánam, olvasó! 
A Mester és Margarita fogadtatása, értelmezése és hatása Magyarországon

http://mek.oszk.hu/16800/16848
2017-05-02
[16847] Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája, 1778-1948 
http://mek.oszk.hu/16800/16847
2017-05-02
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900