Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 15416
[15810] Brunszvik Teréz: Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban 
http://mek.oszk.hu/15800/15810
2016-07-22
[15809] Brunszvik Teréz, Teleki Blanka és De Gérandóné Teleki Emma Kossuth Lajosról
http://mek.oszk.hu/15800/15809
2016-07-22
[15808] Horváth Kálmán: Ifjúsági könyvtárjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok ... számára 
http://mek.oszk.hu/15800/15808
2016-07-22
[15807] Medgyesi Márton - Sági Matild - Szivós Péter: A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei 
http://mek.oszk.hu/15800/15807
2016-07-22
[15806] Kovách Ernő: Aradvár és Aradváros ostroma 1848-49-ben 
Galsai Kovách Ernő 1848/49-iki honvédőrnagy naplója

http://mek.oszk.hu/15800/15806
2016-07-22
[15805] Thewrewk Árpád: Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból 
http://mek.oszk.hu/15800/15805
2016-07-21
[15804] Táncsics Mihály: Gyásznapok' emléke levelekben, mellyeket feleségének irt Táncsics Mihál 
http://mek.oszk.hu/15800/15804
2016-07-21
[15803] Táncsics Mihály: Magyarok története kérdések- és feleletekben az ifjúság számára 
http://mek.oszk.hu/15800/15803
2016-07-21
[15802] Komáromi Éva: Kockázat, díj, tartalék 
Matematikai módszerek a vagyonbiztosításban

http://mek.oszk.hu/15800/15802
2016-07-21
[15801] Szántai Tamás: PERT alkalmazások 
http://mek.oszk.hu/15800/15801
2016-07-21
[15800] Rapcsák Tamás: Nemlineáris optimalizálás 
http://mek.oszk.hu/15800/15800
2016-07-20
[15799] Márton József: Értekezés a' magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimívelhetése, fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról 
http://mek.oszk.hu/15700/15799
2016-07-20
[15798] Georch Illés: A' magyar helyes irás' fő rendszabásairól 
http://mek.oszk.hu/15700/15798
2016-07-20
[15797] Rohan-Chabot, Philippe Ferdinand August de: Vészmadár 
Regény a tengerészéletből

http://mek.oszk.hu/15700/15797
2016-07-20
[15796] Az erdélyi román földbirtoktörvények
http://mek.oszk.hu/15700/15796
2016-07-20
[15795] Brunszvik Teréz: Brunszvik Teréz 
Versek, cikkek, levelek, naplóidézetek

http://mek.oszk.hu/15700/15795
2016-07-19
[15794] Az 1876. évi Magyar Országos Ipar-, Termény-, és Állat-Kiállítás emlékkönyve
http://mek.oszk.hu/15700/15794
2016-07-19
[15793] Pessoa, Fernando: A kétségek könyve 
http://mek.oszk.hu/15700/15793
2016-07-19
[15792] Nagy Töhötöm: Egyház és kommunizmus 
A II. Vatikáni Zsinat elmaradt 5. ülésszaka

http://mek.oszk.hu/15700/15792
2016-07-19
[15791] Seiler, Georg Friedrich - Rosenmüller, Johann Georg: Az új testámentomi ekklésiai historiának táblátskákban foglalt rövid summája 
http://mek.oszk.hu/15700/15791
2016-07-19
[15790] Gárdonyi Géza: Az én falum 
Egy tanító följegyzései

http://mek.oszk.hu/15700/15790
2016-07-18
[15789] Biró Endre: Bucsai krónika 
Emberek, sorsok, dokumentumok

http://mek.oszk.hu/15700/15789
2016-07-18
[15788] Dankovszky Gergely Alajos: A' magyar nemzet' maradéki az ősi lakóhelyekben 
http://mek.oszk.hu/15700/15788
2016-07-18
[15787] Bitnitz Lajos: Gazdasági szótár fő méltóságú herczeg Batthyány Fülöp úr ... magyar országi uradalmainak számára 
http://mek.oszk.hu/15700/15787
2016-07-18
[15786] Kanczler Anna: Potyautas Szindbád hajóján 
Válogatás írásaimból: versek, nyílt levelek, prózák

http://mek.oszk.hu/15700/15786
2016-07-18
[15785] Alföldi sportkalendárium, 1995
http://mek.oszk.hu/15700/15785
2016-07-15
[15784] Hajnóczy Iván: A kecskeméti görögség története 
http://mek.oszk.hu/15700/15784
2016-07-15
[15783] Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 
1218-1934

http://mek.oszk.hu/15700/15783
2016-07-15
[15782] Kertész János: Hungaria et Polonia 
A magyar-lengyel kapcsolatok bibliográfiája

http://mek.oszk.hu/15700/15782
2016-07-15
[15781] Áron Attila: Hétköznap 
http://mek.oszk.hu/15700/15781
2016-07-15
[15780] Csordás János: Az akadálytalan boldogság évei 
Legkorábbi emlékek

http://mek.oszk.hu/15700/15780
2016-07-14
[15779] Pálfy Gabriella: Halduma 
http://mek.oszk.hu/15700/15779
2016-07-14
[15778] Kecskemét megyei jogú város 1995. évi krónikája
http://mek.oszk.hu/15700/15778
2016-07-14
[15777] Tavaszköszöntő Kossuth kalendárium a 2006. évre
A kecskeméti civil szervezetek címtárával

http://mek.oszk.hu/15700/15777
2016-07-14
[15776] ...nemCsak a szépre emlékezem...
Visszaemlékeznek a bányakapitányság, geofizika, szénhidrogén-geológia, uránbányászat egykoron meghatározó személyiségei

http://mek.oszk.hu/15700/15776
2016-07-14
[15775] Horn János: Ahogy én láttam 
Visszaemlékeznek az aknamélyítés - bauxitbányászat - bányagépgyártás, bányamérnök-képzés - ércbányászat - földtan, földtani irányítás - minisztériumi irányítás - vízkutatás egykoron meghatározó személyiségei

http://mek.oszk.hu/15700/15775
2016-07-13
[15774] Csepregi Béla: Petőfi Sárszentlőrincen 
http://mek.oszk.hu/15700/15774
2016-07-13
[15773] Zonda Tamás: Kisvizit 
Összegyűjtött versek, emlékek

http://mek.oszk.hu/15700/15773
2016-07-13
[15772] Kertész János: Lengyelország a magyar sajtóban 
Magyar-lengyel bibliografia

http://mek.oszk.hu/15700/15772
2016-07-13
[15771] Horn János: Egy szakma tündöklése és hanyatlása 
avagy Hogyan látják a szénbányászat elmúlt 50 évét azok, akik művelték és irányították

http://mek.oszk.hu/15700/15771
2016-07-13
[15770] Incze Mihály: Világi keserves bujdosásának utánna ... nyugodalmat nyert ... férjfiú ... Páldi Székely István ... a kolosvári reform. ... collegiumnak ... typographussa ... tetemeinek el-takaríttatása alkalmatosságával ... utolsó tisztességet tett Intze Mihály 
http://mek.oszk.hu/15700/15770
2016-07-12
[15769] Balla József: Felelősség ; Nagy pech 
http://mek.oszk.hu/15700/15769
2016-07-12
[15768] Forró Pál: Ha mindenki megszépülne 
Regény

http://mek.oszk.hu/15700/15768
2016-07-12
[15767] Vörös József: A trapéz 
Visszaemlékezések, jegyzetek, novellák

http://mek.oszk.hu/15700/15767
2016-07-12
[15719] Baja-vidéki Mária-napok Baján
1948. június 12-13.

http://mek.oszk.hu/15700/15719
2016-07-12
[15766] Az hiveket e' földön valo mulatásokban ostromlo minden ellenségein tellyes gyözedelmet nyert, Débora néhai tiszteletes és nemes rétyi Tsiszér Débora aszszony ... Szathmari Pap Mihaly uramnak ... tiszta életü ritka hivségü élete' kedves párja
http://mek.oszk.hu/15700/15766
2016-07-11
[15765] Palóczi Edgár: Lengyel királyok Magyarországon 
http://mek.oszk.hu/15700/15765
2016-07-11
[15763] Szabó Sámuel - Benkő Ferenc: A mostani ditsöségesen uralkodó felséges tsászár ... engedelméből épült n. szebeni ref. templomnak fel-szentelésekor mondott szent tanítások ... 
http://mek.oszk.hu/15700/15763
2016-07-11
[15762] Lampérth Géza: Az én rózsáim 
http://mek.oszk.hu/15700/15762
2016-07-11
[15761] A kisvárosok muzeális intézményei
http://mek.oszk.hu/15700/15761
2016-07-11
[15760] Köves József: Lájkolom a magyar nyelvet 
Versek

http://mek.oszk.hu/15700/15760
2016-07-08
[15759] Szenti Tibor - Kéri László: Harmónia 
Elbeszélések, Kéri László festményeivel

http://mek.oszk.hu/15700/15759
2016-07-08
[15758] Varga Kamill: A Hírharang repertóriuma 
Az Országúti Ferences Templom hirdető lapja

http://mek.oszk.hu/15700/15758
2016-07-08
[15755] Hála József: Különös kövek, csodás csontok 
Kilenc dolgozat a népi geológia köréből

http://mek.oszk.hu/15700/15755
2016-07-08
[15754] Igaz hittel, jo tselekedetekkel és ala mi'snálkodásokkal gazdag magyar Tábitha..., néhai ... vajai Vaji Judith ... néhai ... tzegei Vass Dániel urnak ... házas tarsa, XXIX. esztendöktöl fogva ... özvegye
http://mek.oszk.hu/15700/15754
2016-07-08
[15753] Sodrásban: képzések, kutatások, 1975-2015
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/15700/15753
2016-07-07
[15752] Czinke Ferenc: Irokéz 
Bohósdi vagy bohózat Abdérában

http://mek.oszk.hu/15700/15752
2016-07-07
[15751] Czinke Ferenc: Az ifjú szószóllók gyűlése a' nyelvek ügyében Moháts mezején 
Egy dramatizált beszélgetés szabad jámbusokban egymást váltva 24 lantos ódával egy folyó beszéddel

http://mek.oszk.hu/15700/15751
2016-07-07
[15750] Újfalvi Sándor: Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai 
http://mek.oszk.hu/15700/15750
2016-07-07
[15686] Balla M. Anna: Csepp-jelen(ség) 
Kortünet egy kórtünet kapcsán...

http://mek.oszk.hu/15600/15686
2016-07-07
[15749] A m. kir. Tudományegyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéke
http://mek.oszk.hu/15700/15749
2016-07-06
[15748] Suppan Vilmos: Az 1885. évi Országos Általános Kiállítás nevelési, közoktatási és iparoktatási (XXXI. és XXX.) csoportjainak külön katalógusa 
http://mek.oszk.hu/15700/15748
2016-07-06
[15747] Beregszászi Nagy Pál: A' Tudományos Gyűjteményből kihagyatott két darab értekezés 
http://mek.oszk.hu/15700/15747
2016-07-06
[15746] Malonyay Dezső: Tanulmányfejek 
http://mek.oszk.hu/15700/15746
2016-07-06
[15764] Zonda Tamás: Balassagyarmat jeles polgárai 
http://mek.oszk.hu/15700/15764
2016-07-06
[15745] Dickens, Charles: Két város regénye 
http://mek.oszk.hu/15700/15745
2016-07-05
[15744] Csomor Henriett: Szavak erejével 
Verseskötet

http://mek.oszk.hu/15700/15744
2016-07-05
[15743] Nagy Vendel: Töviskoszorúk 
E-könyv

http://mek.oszk.hu/15700/15743
2016-07-05
[15742] Végh Miki: Tragédia 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/15700/15742
2016-07-05
[15741] Jóbi Annamária: Fényáteresztő 
http://mek.oszk.hu/15700/15741
2016-07-05
[15756] Rustaveli, ©ota: Tariel, a párducbőrös lovag 
http://mek.oszk.hu/15700/15756
2016-07-04
[15740] Bors Sámuel: Két kis paraszt gyermek' mindennapi szavakkal való beszélgetése, melly a' fojó[!] esztendei Május 24-kén német nyelvre leendő lefordítás végett 24. darab körmötzi arany jutalomra az újságokba kihírdetődött 
http://mek.oszk.hu/15700/15740
2016-07-04
[15739] A debreczeni ev. ref. főiskola anyakönyvtára mellett 1890-ben megnyitott nyilvános olvasóteremnek betűrendes könyvjegyzéke
http://mek.oszk.hu/15700/15739
2016-07-04
[15738] Ábel Jenő: A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története 
http://mek.oszk.hu/15700/15738
2016-07-04
[15757] Halmos Antal: Európa 22-es csapdában 
http://mek.oszk.hu/15700/15757
2016-07-04
[15737] Palóczi Edgár: Woroniecki-Korybut Miecislav herceg 
http://mek.oszk.hu/15700/15737
2016-07-01
[15736] A Paedagogium könyvtárainak ismertetése
http://mek.oszk.hu/15700/15736
2016-07-01
[15735] Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben 
http://mek.oszk.hu/15700/15735
2016-07-01
[15734] Maróthy Jenő: Új urak régi hegyek között 
Rajzok és elbeszélések a megszállott Felvidék életéből

http://mek.oszk.hu/15700/15734
2016-07-01
[15722] Az Erdélyi Múzeumi Könyvtár többszörös példányainak jegyzéke
http://mek.oszk.hu/15700/15722
2016-07-01
[15733] Tungsram-(arc)képek
http://mek.oszk.hu/15700/15733
2016-06-30
[15732] Kunics Ferenc: Sedecziás, keserves játék 
http://mek.oszk.hu/15700/15732
2016-06-30
[15731] Jókai Mór: Magnéta 
Regény

http://mek.oszk.hu/15700/15731
2016-06-30
[15730] Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése 
http://mek.oszk.hu/15700/15730
2016-06-30
[15729] Malonyay Dezső: Az akt 
Művészekről és művészetről az akt kapcsán

http://mek.oszk.hu/15700/15729
2016-06-30
[15728] Kúnos Ignác: Nippon-ország naposkertje 
Japán népmesék

http://mek.oszk.hu/15700/15728
2016-06-30
[15727] Theuriet, André: Apaság 
Regény

http://mek.oszk.hu/15700/15727
2016-06-29
[15726] Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp pedagógusok számára
Fejezetek az OFI TÁMOP 3.1.1./2. projektjéből

http://mek.oszk.hu/15700/15726
2016-06-29
[15725] Jakab Ödön: Árgírus 
Tündérmese négy énekben

http://mek.oszk.hu/15700/15725
2016-06-29
[15724] Pongrátz János: Állítások a' magyar literatúrának elmélkedő részéből 
Mellyeket ... a Kassai Királyi Academia palotájában ... Pongrácz János ... oktatásai szerint köz megfejtésre kitett ... Bártfay László ...

http://mek.oszk.hu/15700/15724
2016-06-29
[15723] Malonyay Dezső: Szinyei Merse Pál 
http://mek.oszk.hu/15700/15723
2016-06-29
[15721] Sparks, Jared: Washington élete 
http://mek.oszk.hu/15700/15721
2016-06-29
[15720] Szemák István: Ifjúsági könyvtárjegyzék a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára 
http://mek.oszk.hu/15700/15720
2016-06-29
[15718] Varga Domokos György: Ŝaŭmeto 
http://mek.oszk.hu/15700/15718
2016-06-28
[15717] Ódor György: Magaddal szemben 
Ódor György versei

http://mek.oszk.hu/15700/15717
2016-06-28
[15716] Kertész János: Palóczi Edgár huszonöt éves irodalmi munkássága 
http://mek.oszk.hu/15700/15716
2016-06-28
[15715] Kapy Gábor: Panaszom 
A magyar munkásnép panasza

http://mek.oszk.hu/15700/15715
2016-06-28
[15713] Bozóky István: A' haza' esedezése az ország' gyűlése előtt a' magyar nyelv' tökélletesítése iránt 
http://mek.oszk.hu/15700/15713
2016-06-28
[15712] Between minority and majority
Hungarian and Jewish/Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries

http://mek.oszk.hu/15700/15712
2016-06-28
[15711] Változások az óvodarendszerben
Véleménykutatások eredményei, 2014/15

http://mek.oszk.hu/15700/15711
2016-06-28
    1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3600   3601-3700   3701-3800   3801-3900   3901-4000   
4001-4100   4101-4200   4201-4300   4301-4400   4401-4500   4501-4600   4601-4700   4701-4800   
4801-4900   4901-5000   5001-5100   5101-5200   5201-5300   5301-5400   5401-5500   5501-5600   
5601-5700   5701-5800   5801-5900   5901-6000   6001-6100   6101-6200   6201-6300   6301-6400   
6401-6500   6501-6600   6601-6700   6701-6800   6801-6900   6901-7000   7001-7100   7101-7200   
7201-7300   7301-7400   7401-7500   7501-7600   7601-7700   7701-7800   7801-7900   7901-8000   
8001-8100   8101-8200   8201-8300   8301-8400   8401-8500   8501-8600   8601-8700   8701-8800   
8801-8900   8901-9000   9001-9100   9101-9200   9201-9300   9301-9400   9401-9500   9501-9600   
9601-9700   9701-9800   9801-9900   9901-10000   10001-10100   10101-10200   10201-10300   10301-10400   
10401-10500   10501-10600   10601-10700   10701-10800   10801-10900   10901-11000   11001-11100   11101-11200   
11201-11300   11301-11400   11401-11500   11501-11600   11601-11700   11701-11800   11801-11900   11901-12000   
12001-12100   12101-12200   12201-12300   12301-12400   12401-12500   12501-12600   12601-12700   12701-12800   
12801-12900   12901-13000   13001-13100   13101-13200   13201-13300   13301-13400   13401-13500   13501-13600   
13601-13700   13701-13800   13801-13900   13901-14000   14001-14100   14101-14200   14201-14300   14301-14400   
14401-14500   14501-14600   14601-14700   14701-14800   14801-14900   14901-15000   15001-15100   15101-15200   
15201-15300   15301-15400   15401-15416