Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 12421
[12799] Bódi-Schubert Anikó: Bizalom(hiány) és fizetési magatartás a hazai kis- és középvállalatok üzleti kapcsolataiban 
http://mek.oszk.hu/12700/12799
2014-04-24
[12798] Endrész Marianna - Harasztosi Péter: Corporate foreign currency borrowing and investment 
The case of Hungary

http://mek.oszk.hu/12700/12798
2014-04-24
[12797] Csortos Orsolya - Szalai Zoltán: Early warning indicators: financial and macroeconomic imbalances in Central and Eastern European countries 
http://mek.oszk.hu/12700/12797
2014-04-24
[12796] Ujvári Mária: A gerillamarketingtől az énmárka építésig 
...marketing fejezetek laikusoknak, érdeklődőknek és gyakorló marketingeseknek

http://mek.oszk.hu/12700/12796
2014-04-24
[12795] Bogdányi Mária et al.: Böjti meditációk 
Belső utakon...

http://mek.oszk.hu/12700/12795
2014-04-24
[12794] Váró Ferenc: Kollegiumaink értesitői a milleniumra 
Váró Ferenc előadása a szászvárosi tanári értekezleten

http://mek.oszk.hu/12700/12794
2014-04-24
[12793] Emlékbeszédek, mellyek ... Debreczen város könyvnyomdájában működő két veterán nyomdász Csontos Ferencz és László Lajosnak ... félszázados emlékünnepélyekor elmondottak
http://mek.oszk.hu/12700/12793
2014-04-23
[12792] Biggers, Earl Derr: A kinai papagáj 
Regény

http://mek.oszk.hu/12700/12792
2014-04-23
[12791] A magyarság önképének történeti rétegei
Szemelvények középkori és kora újkori elbeszélő forrásokból

http://mek.oszk.hu/12700/12791
2014-04-23
[12790] Emődi András: A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén 
18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei

http://mek.oszk.hu/12700/12790
2014-04-23
[12789] Szemelvények idősb Szinnyei József kéziratos hagyatékából
http://mek.oszk.hu/12700/12789
2014-04-23
[12788] Mórocz Zoltánné: A könyvtár-pedagógia és a könyvtár-használattan hatékony módszerei a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola Könyvtárában 
http://mek.oszk.hu/12700/12788
2014-04-23
[12787] Kerekes Pál: A trachoma története ; A trachoma kór- s gyógytana ; Trachoma-politikánk 
http://mek.oszk.hu/12700/12787
2014-04-22
[12786] Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 1884. évi április hó 27-én emlékül
http://mek.oszk.hu/12700/12786
2014-04-22
[12785] Végh Miki: Ditka, az árva 
Regény

http://mek.oszk.hu/12700/12785
2014-04-22
[12784] Serfőző Levente: A professzor öröksége 
Történelmi regény

http://mek.oszk.hu/12700/12784
2014-04-22
[12783] Grey, Pearl Zane : Betty Zane 
Regény

http://mek.oszk.hu/12700/12783
2014-04-22
[12782] Gombos Ferenc: A kolozsvári könyvnyomdászok segélyző egyletének keletkezése és fejlődése 
1861-1886

http://mek.oszk.hu/12700/12782
2014-04-22
[12781] Lakó Viktória: LibreLogo oktatási segédanyag 
A teknőcgrafikától a programozáséretségiig

http://mek.oszk.hu/12700/12781
2014-04-18
[12780] Tar Károly: Est 
Tar Károly felnégyelt és elmentett összes-verseiből

http://mek.oszk.hu/12700/12780
2014-04-18
[12779] Bársony István: Erdőn, mezőn 
Röviditett kiadás az ifjuság számára

http://mek.oszk.hu/12700/12779
2014-04-18
[12778] Bethlen Gábor: Bethlen Gábor fejedelem végrendelete 
http://mek.oszk.hu/12700/12778
2014-04-18
[12777] Galsworthy, John: A várakozó 
http://mek.oszk.hu/12700/12777
2014-04-18
[12776] A Budapesti Szemle írói és írásai
1840, 1857-1864, 1865-1869, 1873-1944

http://mek.oszk.hu/12700/12776
2014-04-18
[12775] Kopcsányi Márton: A keresztyéni tökelletes eletre intö tíz hétre rendeltetet nyolczuan elmélkedések, tanuságokkal es könyörgésekkel, a Kristus Jesvs szenuedéséröl külömbféle üduösséges dolgokról a Szent Irásból 
http://mek.oszk.hu/12700/12775
2014-04-17
[12774] Pázmány Péter: Keresztyeni imadsagos keonyv, melybe szep aytatos keoneorgesek, haladasok es tanvsagoc foglaltatnac 
http://mek.oszk.hu/12700/12774
2014-04-17
[12772] Hunyady Ilona: Kelták a Kárpátmedencében 
Leletanyag

http://mek.oszk.hu/12700/12772
2014-04-17
[12771] Oberling Éva: Szandrosz király legendája 
http://mek.oszk.hu/12700/12771
2014-04-17
[12770] Balassi Bálint: Campianvs Edmondnac, Iesvs neve alat vitezkedet theologusnak es nem régen Angliaban az közönséghes keresztien hitért martyromsaggal koronazotnac tiz magiarul irot okai... 
http://mek.oszk.hu/12700/12770
2014-04-17
[12769] Bársony István: A királytigris 
Regény

http://mek.oszk.hu/12700/12769
2014-04-17
[12768] Gyarmathi Sámuel: Vocabularium, in quo plurima hungaricis vocibus consona variarum linguarum vocabula collegit Sámuel Gyarmathi 
http://mek.oszk.hu/12700/12768
2014-04-16
[12767] Abonyi Sándor: Két út van 
http://mek.oszk.hu/12700/12767
2014-04-16
[12766] Abonyi Sándor: Hívők és a gyülekezet 
http://mek.oszk.hu/12700/12766
2014-04-16
[12765] Igor Csaba, T.: Maradék emberek az emberkertből 
http://mek.oszk.hu/12700/12765
2014-04-16
[12764] Fetykó Judit: Recenziófélék II. 
http://mek.oszk.hu/12700/12764
2014-04-16
[12763] Szádeczky-Kardoss Lajos: Régi erdélyi lakadalom 
Történeti korrajz

http://mek.oszk.hu/12700/12763
2014-04-16
[12762] Az "Élet" írói és írásai
1909-1944

http://mek.oszk.hu/12700/12762
2014-04-15
[12761] A Koszorú (a Petőfi-Társaság közlönye) repertóriuma
1879-1886, 1934-1944

http://mek.oszk.hu/12700/12761
2014-04-15
[12760] A Szana-Ábrányi féle Figyelő írói és írásai
1871-1876

http://mek.oszk.hu/12700/12760
2014-04-15
[12759] Hunyady Ilona: Kelták a Kárpátmedencében 
Táblakötet

http://mek.oszk.hu/12700/12759
2014-04-15
[12755] Rédey Mária: Kassainé ifjasszony 
Jászai Mari és Kassai Vidor szerelmi regénye

http://mek.oszk.hu/12700/12755
2014-04-15
[12758] Hunyady Ilona: Kelták a Kárpátmedencében 
Szövegkötet

http://mek.oszk.hu/12700/12758
2014-04-15
[12754] Benkő József: Az Erdély országi nemes székely nemzetnek képe 
http://mek.oszk.hu/12700/12754
2014-04-14
[12753] Szilágyi Ferenc: Az erdélyi unio 
Történelmi rajz

http://mek.oszk.hu/12700/12753
2014-04-14
[12752] Garai László: Theoretical psychology 
Vygotskian writings

http://mek.oszk.hu/12700/12752
2014-04-14
[12751] Huszonöt esztendő
Emlékfüzet Kner Izidor ur foglalkozásának negyedszázados jubileumára

http://mek.oszk.hu/12700/12751
2014-04-14
[12750] Bársony István: A rab király szabadon 
Fantasztikus állatregény

http://mek.oszk.hu/12700/12750
2014-04-14
[12749] Pál István - Pásztor László: Szemelvények a miskolci eszperantó-mozgalom történetéből 
http://mek.oszk.hu/12700/12749
2014-04-14
[12748] Pál István - Pásztor László: Fragmentoj el Historio de Esperanto-Movado en Miskolc 
http://mek.oszk.hu/12700/12748
2014-04-14
[12747] Jenei András: Emlék-szem 
azaz 21 évnyi történés a gyökerektől a mentőig

http://mek.oszk.hu/12700/12747
2014-04-11
[12746] Falak és választóvonalak a történelemben
A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete által 2012 november 29-30-án rendezett társadalomtudományi konferencia előadásai

http://mek.oszk.hu/12700/12746
2014-04-11
[12745] Szilágyi Szabolcs: Fruzsina, hol vagy? 
http://mek.oszk.hu/12700/12745
2014-04-11
[12744] Sándor István: Magyar könyvesház, avagy A' magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való rövid említésök 
http://mek.oszk.hu/12700/12744
2014-04-11
[12743] A Magyar Szemle írói és írásai
1927-1944

http://mek.oszk.hu/12700/12743
2014-04-11
[12742] Csáktornyai Mátyás: Ieles szep historia két görög hertzegröl, erös Aiaxról es bölcz Vlissesröl 
http://mek.oszk.hu/12700/12742
2014-04-11
[12741] Calendarivm, az az az ezer hatzaztizenegiedik eztendö napianak szamlalasa az közenseges practikaual es aspectusokkal, planetaknak foliasiual es az eghi ielekben valo belepesekkel egyetemben, mely harmadik bissextilis vtan
http://mek.oszk.hu/12700/12741
2014-04-11
[12740] Babits Mihály: Írás és olvasás 
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/12700/12740
2014-04-10
[12739] Babits Mihály: Ezüstkor 
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/12700/12739
2014-04-10
[12738] Salgari, Emilio: Cserna grófja az Idegenek Légiójában 
Kalandos regény

http://mek.oszk.hu/12700/12738
2014-04-10
[12737] Az Irodalomtörténet írói és írásai
1912-1951

http://mek.oszk.hu/12700/12737
2014-04-10
[12736] Aszlányi Károly: A gazdag ember 
Regény

http://mek.oszk.hu/12700/12736
2014-04-10
[12735] Rejtő Jenő: Az ellopott század 
http://mek.oszk.hu/12700/12735
2014-04-10
[12734] Zola, Émile: Három elbeszélés 
http://mek.oszk.hu/12700/12734
2014-04-10
[12733] Barabás Endre: Az erdélyrészi népfajok birtokaránya 
http://mek.oszk.hu/12700/12733
2014-04-09
[12732] Persián Kálmán: Kemény János fejedelemsége 
http://mek.oszk.hu/12700/12732
2014-04-09
[12731] Szádeczky-Kardoss Lajos: Thököly erdélyi fejedelemsége 
http://mek.oszk.hu/12700/12731
2014-04-09
[12730] Dávid Manó: Thököly viszonya a portához 
http://mek.oszk.hu/12700/12730
2014-04-09
[12728] Az Evangeliumok es epistolak, mellyeket esztendeó által olvastat az anyaszentegyház vasárnapokon és az innepeken, a kalendariummal, ennehány karácsonyi és husuéti enekekkel és az igaz keresztényi és apostoli hitnek esmeretireól valo rövid tanúsággal
http://mek.oszk.hu/12700/12728
2014-04-09
[12757] Kájoni János: Cantionale catholicum 
Régi és új, deák és magyar áitatos egyházi énekek,...

http://mek.oszk.hu/12700/12757
2014-04-09
[12756] Kájoni János: Cantionale catholicum 
Régi és új, deák és magyar áitatos egyházi énekek,...

http://mek.oszk.hu/12700/12756
2014-04-09
[12727] Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón 
A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai

http://mek.oszk.hu/12700/12727
2014-04-08
[12725] Ise: A csodálatos tó titka 
Ise meséi

http://mek.oszk.hu/12700/12725
2014-04-08
[12724] Doyle, Arthur Conan: A nábob kincse 
Regény

http://mek.oszk.hu/12700/12724
2014-04-08
[12723] Rejtő Jenő: Tigrisvér [Hangoskönyv] 
http://mek.oszk.hu/12700/12723
2014-04-08
[12722] Rejtő Jenő: A Nevada szelleme [Hangoskönyv] 
http://mek.oszk.hu/12700/12722
2014-04-08
[12721] Dalmady Zoltán: Mendemondák a természettudomány köréből 
A művelt közönség és a nép körében elterjedt természet- és orvostudományi tévhitek, előítéletek, hamis nézetek magyarázata és helyreigazítása

http://mek.oszk.hu/12700/12721
2014-04-08
[12720] Tar Károly: Ezer kilométerekkel 1. 
Regényes életrajz

http://mek.oszk.hu/12700/12720
2014-04-08
[01915] Kiss József: Kiss József válogatott versei 
http://mek.oszk.hu/01900/01915
2014-04-07
[12719] Székely Gergely: Hetvenhárom év itthonn 
Korrajz és politikai elmélkedések

http://mek.oszk.hu/12700/12719
2014-04-07
[12718] Vándorsólyom Kisasszony
Variációk

http://mek.oszk.hu/12700/12718
2014-04-07
[12717] Nagyváthy János: Magyar gazdatiszt 
http://mek.oszk.hu/12700/12717
2014-04-07
[12716] Zilahy Károly: Az erdélyi nemzeti fejedelmek életirata 
http://mek.oszk.hu/12700/12716
2014-04-07
[12715] Lázár Miklós: Erdély főispánjai 
1540-1711

http://mek.oszk.hu/12700/12715
2014-04-07
[12714] Abonyi Sándor: Uralkodás vagy szolgálat 
http://mek.oszk.hu/12700/12714
2014-04-07
[12713] Abonyi Sándor: A hit nemes harca 
http://mek.oszk.hu/12700/12713
2014-04-07
[12712] Kalendarium Christus urunk születese utan 1621. esztendöre
http://mek.oszk.hu/12700/12712
2014-04-04
[12711] Kal[end]arium Christ[us] urvnk születése után 1629. esztendöre
http://mek.oszk.hu/12700/12711
2014-04-04
[12710] A Kalangya írói és írásai
1932-1944

http://mek.oszk.hu/12700/12710
2014-04-04
[12709] A Magyar Géniusz írói és írásai
1892-1903

http://mek.oszk.hu/12700/12709
2014-04-04
[12708] A Libanon repertóriuma
1936-1943

http://mek.oszk.hu/12700/12708
2014-04-04
[12707] Hajdu Mária: A szemüveg mögül 
Versek és prózák

http://mek.oszk.hu/12700/12707
2014-04-04
[12706] Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/12700/12706
2014-04-04
[12705] Andrássy Gyula: A világháború problémái 
http://mek.oszk.hu/12700/12705
2014-04-03
[12704] Diaconus, Paulus: A longobardok története 
http://mek.oszk.hu/12700/12704
2014-04-03
[12703] Molnár Sándor: Szövetség a Szentlélekkel 
http://mek.oszk.hu/12700/12703
2014-04-03
[12702] Tótfalusi István: Ki kicsoda? az ószövetségi szentírásban 
http://mek.oszk.hu/12700/12702
2014-04-03
[12700] Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru 
A világháboru története az ifjuság számára

http://mek.oszk.hu/12700/12700
2014-04-03
[12699] Donath J. A. A.: A Triannita 
Az árnylovasok

http://mek.oszk.hu/12600/12699
2014-04-03
[12698] "A Toll" írói és írásai
1914, 1929-1930

http://mek.oszk.hu/12600/12698
2014-04-03
[12697] Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... 
Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története, 1945-1965

http://mek.oszk.hu/12600/12697
2014-04-02
    1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3600   3601-3700   3701-3800   3801-3900   3901-4000   
4001-4100   4101-4200   4201-4300   4301-4400   4401-4500   4501-4600   4601-4700   4701-4800   
4801-4900   4901-5000   5001-5100   5101-5200   5201-5300   5301-5400   5401-5500   5501-5600   
5601-5700   5701-5800   5801-5900   5901-6000   6001-6100   6101-6200   6201-6300   6301-6400   
6401-6500   6501-6600   6601-6700   6701-6800   6801-6900   6901-7000   7001-7100   7101-7200   
7201-7300   7301-7400   7401-7500   7501-7600   7601-7700   7701-7800   7801-7900   7901-8000   
8001-8100   8101-8200   8201-8300   8301-8400   8401-8500   8501-8600   8601-8700   8701-8800   
8801-8900   8901-9000   9001-9100   9101-9200   9201-9300   9301-9400   9401-9500   9501-9600   
9601-9700   9701-9800   9801-9900   9901-10000   10001-10100   10101-10200   10201-10300   10301-10400   
10401-10500   10501-10600   10601-10700   10701-10800   10801-10900   10901-11000   11001-11100   11101-11200   
11201-11300   11301-11400   11401-11500   11501-11600   11601-11700   11701-11800   11801-11900   11901-12000   
12001-12100   12101-12200   12201-12300   12301-12400   12401-12421