Sakkjegyzésmódok


Sakkjegyzésmódok

A bábok betűjelei

 magyar   angol
király K K king
vezér  V Q queen
bástya B R rook
huszár H N knight
futó  F B bishop
gyalog G P pawn

A gyalog betűjelét csak a leíró jegyzésben írjuk ki.

A tábla, a koordináták és a bábok alapállásban 1-2. sor: világos; 7-8. sor: sötét BHFVKFHB 8 1 GGGGGGGG 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 GGGGGGGG 2 7 BHFVKFHB 1 8 * ** a b c d e f g h QR QN QB Q K KB KN KR (leíró jegyzés) 1 2 3 4 5 6 7 8 (levelezési jegyzés) * általános számozás; leíró jegyzésben világos lépésekor ** számozás leíró jegyzésben sötét lépésekor
Algebrai jegyzés (általánosan elfogadott) 1. a lépő báb jele (gyalognál semmi) 2. ütés esetén x (ha gyalog üt, előtte a vonal jele) 3. a célmező (a1-h8) 4. sakknál +, mattnál ++ Ha több azonos báb léphet ugyanoda: 1. ha azonos vonalban állnak, a báb jele után a sor száma; 2. ellenkező esetben a báb után a vonal száma. rövid sánc: O-O hosszú sánc: O-O-O előlépés: a lépés végén (esetleges + előtt) a tiszt jele
Hosszú algebrai jegyzés Azonos a rövid algebraival, de a báb jele után mindig kiírjuk a kiindulási mezőt.
Koordinátajegyzés (vagy számítógépes jegyzés) 1. a kiindulási mező (a1-h8) 2. kötőjel, illetve ütésnél (nem feltétlenül) x 3. a célmező (a1-h8) 4. sakknál +, mattnál ++ (elhagyható) rövid sánc: O-O vagy e1-g1 hosszú sánc: O-O-O vagy e1-c1
Leíró jegyzés (az angol és spanyol nyelvű irodalomban) 1. a lépő báb jele (gyalogé is) 2. kötőjel 3. a célmező (leíró jegyzés szerint) 4. sakknál ch Ütésnél: 1. a lépő báb jele 2. x 3. a leütött báb jele 4. sakknál ch További szabályok Ha egy tiszt KB4-re léphet, de a másik azonos tiszt nem léphet sem KB4-re, sem QB4-re, csak B4-et írunk célmezőként. Ha mindkét azonos tiszt ugyanoda léphet, kiírjuk, hogy a király- vagy vezéroldali tiszt lép: KN-K2 vagy QN-Q2.
Levelezési jegyzés (nemzetközi) 1. a kiinduló mező (vonal, sor; mindkettő számmal) 2. a célmező (ugyanígy) 3. sáncnál a király lépése szerint 4. előlépésnél az első két jegy a kiinduló mező, a harmadik a célmező vonala, a negyedik a tiszt: V = 1, B = 2, F = 3, H = 4.Hátra Kezdőlap Előre