K i s o k o s

általános kislexikon

Szerkesztette: Láng Attila D.

Utolsó módosítás: 1997. július


UGRÁS A TARTALOMRA


Kisokos - adatok mindenféléről. Természettudományok, irodalom, naptár, kódrendszerek; zsebenciklopédia, melyből gyorsan kikeresheted a téged érdeklő adatokat. Folyamatosan bővül, keresd az új verziót! Szabadszoftver. A szerző mindenkit kér, hogy terjessze a Kisokost - ingyen! -, s ha ideje, kedve van rá, készítsen hozzá további szócikkeket.

*

Kisokos - datas about many things. Natural sciences, literature, calendar, code systems; pocket encyclopedia which you can quickly search the datas you have interested from. (In Hungarian language.) It expands continuously, search for the new version! Freeware. The author calls everybody to distribute Kisokos - freely! -, and who has time and wishes, make more topics for it.Bevezető

Számítógépünk hatalmas adatmennyiség tárolására képes. Tehát univerzális noteszként használható.

Az embernek időnként szüksége van mindenféle adatokra, de nem akar könyvhegyeket megmozgatni értük. Tehát univerzális noteszt szeretne.

Ez a zsebenciklopédia több száz kisebb-nagyobb "kisokost" tartalmaz, vagyis olyan adatokat, listákat, táblázatokat, amelyekre néhanap szüksége lehet az embernek. Bármikor előfordulhat, hogy a morzeábécé jeleire vagy távoli országok fővárosaira vagyunk kíváncsiak, utánanéznénk a periódusos rendszer vagy az időzónák részleteinek. Ezek sokszor nagy lexikonokban sincsenek meg, mert a szerkesztők nem érzik szükségét, hogy ilyen információkat táblázatba szedjenek. A Kisokos célja az, hogy ilyen és ehhez hasonló, sokszor apró-cseprőnek tűnő adatokat egybegyűjtsön és a felhasználó rendelkezésére bocsásson. Témakörei a tudományok és művészetek számos ágát felölelik. Elsősorban azonban, s erre fel kell hívnom az olvasó figyelmét: a Kisokos ADATOKAT tartalmaz, nem pedig magyarázatokat. Nem lehet tehát megtudni belőle, hogy miért épül fel a periódusos rendszer úgy, ahogy felépül; vagy hogyan működnek a vitaminok. Az adatok puszta összegyűjtése volt a cél, abban a reményben, hogy az egyes témákban nem teljesen járatlan olvasó megérti azokat. (Helyenként mindazonáltal részletesebb leírások is találhatók.) A Kisokos tehát elsősorban "puskaként" kíván szolgálni, hasonlóan a zsebben hordható noteszekhez, amelyekben gyakran jelentetnek meg mindenféle adatokat, a nemzetközi autójelzésektől az égitestek járásáig.

A Kisokos 1994 tavaszán jelent meg a mostani, apró szövegfile-okból álló formában. 1996 végén úgy döntöttem, hipertextté alakítom, mivel így a szövegeket különféle bővítésekkel tudom ellátni, s a sok apró szöveg hátránya is kiküszöbölődik. 1997 nyaráig kísérleteztem ezzel, de nem tetszett. Végül visszaállítottam a régi formát, megtartva a hipertextek számára készült XType formátumát azoknak a file-oknak, amelyeknek szükségük van ilyesmire.


A Kisokos bővítése

A Kisokost minden érdekli, kivéve a számítástechnikát. Ennek különféle részterületeiről rengeteg adatbázis készült már; a Kisokos nem kíván ezzel foglalkozni.

Örömmel fogadom a további kisokosokat. Ha ilyeneket készítesz, bármilyen ismert szöveg- vagy képformátumban küldheted, sőt akár papíron is. Mindenképpen fenntartom magamnak a jogot, hogy ezeket megváltoztatva vagy sehogyan se közöljem a Kisokosban; de persze komoly munkával elkészített file-okat nem fogok eldobni. Túlságosan nagyméretű adatbázisokat viszont célszerűbb külön szoftverként kezelni.

Új kisokosok minden témakörben érdekelnek, újakban és már szereplőkben is. Kifejezetten szükségét érzem továbbá a következőknek, amelyekre ezúton pályázatot hirdetek (de honorárium ezekre sincs):


- írásrendszerek (például ázsiai nyelvekéi);
- a csillagképek régi magyar nevei;
- hasznos képletek, számítások;
- nyelvi furcsaságok (magyar és idegen);
- játékszabályok;
- a "nem teljes" és "nem friss" megjelölésű adatok kiegészítése, aktualizálása.

Láng Attila D.
lad@rentahost.netTARTALOM


BIOLÓGIA
Állatok sebessége
Hormonok
Az ikerszülések gyakorisága
Az ivarsejtek mérete
Ízeltlábúak
A Polyvitaplex vitaminkészítmény összetétele
A biológia rendszertana
A főemlősök törzsfája
A dinoszauruszok családfája
A terhesség ideje az embernél
Terméstípusok
A fehérjékben előforduló aminosavak
A testi fejlettség mutatói
Vércsoportok
A normális vérkép
Veszélyeztetett állatok
Vitaminok
A DNS és az RNS nukleinsavai
Emberfajták
A genetikai kódábécé
Kis exobiológiai rendszertan űrkutatók számára
Faunabirodalmak
Fertőző betegségek
Gombák

CSILLAGÁSZAT
Napfogyatkozás Magyarországon
A Naprendszer bolygói és holdjaik
Emberek az űrben
Űrkutatási eszközök
Az űrrepülőgépek
Üstökösök pályaelemei
Állatövek
Csillagok
Csillagászati számítások
A Galaxis méretei
Néhány meteorraj adataiEGYÉB
Európai állatkertek
Apró-cseprő információk
Autómárkák
Repülőbalesetek statisztikája
Nagy-Britannia zászlajának szerkezete
Drágakövek és féldrágakövek
Híres építmények
A legerősebb földrengések 1900 óta
A Magyar Néphadsereg
Hangszerek
Harci repülőgépek adatai
Híres emberek valódi nevei
Hírügynökségek
A jóga öt főeleme
Ki mit tud? (1996)
Magyarország külképviseletei
Légitársaságok
A magyar magasságelkülönítési táblázat
Mentőjárművek felszerelése
A gőzmozdonyok tengelyképlete, sorozata, jellege
A modern olimpiák
Rádióadók Magyarországon
Repülőmodell-kategóriák
Nemzetközi politikai, társadalmi és katonai szervezetek
Szivárványok
Szövetfélék
Születési kövek
Újságok
Az amerikai elnök postacíme
Utasszállító repülőgépek adatai


FIZIKA
Az atombomba
Atomsugárzás
Néhány anyag fajhője
Néhány fényforrás fényerőssége
A fénysebesség (c)
Néhány anyag felületi feszültsége
A legfontosabb fizikai mennyiségek
Az ember hallása
Hangskálák
A hang terjedési sebessége
Hullámhosszak
Radioaktív bomlássorok
Radioaktív anyagok felezési ideje
A relativitáselmélet
Elemi részecskék
Fontosabb átlagsebességek
Súrlódási együtthatók
Gyakrabban előforduló anyagok sűrűsége
Színkeverések
Színes fények
Teljesítményértékek
Törésmutatók
Megvilágítás

FÖLDRAJZ
Kanada tartományai
A Föld légköre
Magyarország megyéi régen
Magyarország megyéi
A tengerfenék legmélyebb pontjai
Nemzeti parkok, természetvédelmi területek Magyarországon (1981)
A Föld óceánjai, legnagyobb tengerei és öblei
Az országok közigazgatási beosztása
A Bizánci Birodalom provinciái (themái)
A Föld legnagyobb sivatagai
Helyi szelek
A Föld legnagyobb szigetei
Az USA államai
Magyarország városai (1981)
A Föld vízkészlete
A legjelentősebb vulkánok
Az afrikai országok hivatalos nyelvei
A Brit Nemzetközösség a hatvanas években
A független államok főbb adatai
Berlin kerületei
Adatok Budapestről (1987-1996)
Az égtájak megállapítása órával
A földrészek területe és lakossága
A Föld belső szerkezete
Családi ház tájolása Magyarországon
A földrészek jelentősebb hegycsúcsai
Az időzónák
India államai (1960 körül)
Indián rezervátumok az Egyesült ÁllamokbanGAZDASÁG
Az ENSZ költségvetésének fedezése (1987)
Világgazdasági adatok
A mezőgazdaság őstörténete az Óvilágban
A háziállatok és kultúrnövények őshazája
A világ jövedelmének és népességének megoszlása 1978-banIRODALOM
Ékezetmondatok
Karinthy egyik zanzaparódiája
Epitheton ornansok
Eposzok, mesegyűjtemények
Fekete István állatnevei
Hosszú szavak
Egy kétnyelvű vers
A robotika három törvénye
Shakespeare drámái
Latin szállóigék
TonaludátuszokJÁTÉK
Az amőbajátékok szabályai
A dámajáték szabályai
Kártyajátékok szabályai
A malomjáték szabályai
A pentominó
A pool szabályai
A reversi szabályai
A rulett szabályai
Sakkjegyzésmódok
A sakk szabályai
A póker szabályaiJOG
A Magyar Köztársaság alkotmánya
Az apartheidbűnökről szóló egyezmény
Az ENSZ alapokmánya
A Magyar Köztársaság minisztériumai (1990)
Szájkosárviselésre kötelezett fajták (Budapesten, 1968)KÉMIA
Az alkimisták hét féme és a hozzájuk társított égitestek
Néhány veszélyes vagy egyéb okból fontos anyag
Arisztotelész minőségei
Kémiai elemek
Görög számnevek kémiai képletekben
A hét kristályrendszer
Lángfestés
A száraz levegő összetétele a hetvenes évek elején
Fontosabb ötvözetek
Az elemek Mengyelejev-féle periódusos rendszereKÓDRENDSZEREK
A magyar Braille-ábécé
A morzeábécé
Nemzetközi telefonkönyv
Országok rövidített jelei
A pilóták betűzőábécéje
A nemzetközi távgépírókód (páros paritás)
A telefon hangjelei
Távhívási körzetszámok Magyarországon
Az Egyesült Államok területkódjai
A telefon gombjainak betűi
A nemzetközi telexlyukszalagkód
Tévérendszerek
Tengerészeti zászlójelzések
A hajók kereskedelmi jelkódexeMATEMATIKA
Görbék
A Jupiter-kocka
Matematikai képletek
Pitagorasz-féle számhármasok
Píversike
PoliéderekMÉRÉSTAN
Nyomdai betűméretek
Decibelértékek
A földrengések erőssége
A Moh-féle keménységi skála
Angolszász mértékegységek
Bibliai mértékek
Ógörög mértékegységek
Régi magyar mértékegységek
Római mértékegységek
Nagy számok
Nagyságrendek
Szabványos papírméretek
A Système Internationale d'Unités mértékegységrendszer
Szélsebesség (Beaufort)-skálaNAPTÁR
A csillagászati évek
A Gergely-naptár bevezetése
A hónapok neve
A köztársasági évszámítás
Időszámítások kezdőpontjai
NévnapokNÉPESSÉG
Dohányosok Magyarországon (1996)
Az emberi átlagéletkor
Nyugdíjkorhatárok (1958-1960)
Rabszolgaszállítások Afrikából 1526-1870
A Föld lakossága régen
Az európai nagyvárosok lakossága 1750 körülNYELV
Betűgyakoriságok négy nyelvben
Az eszperantó nyelvtan - La esperanta gramatiko
A leggyakoribb idegen utótagok és képzők
Igeragozási típusok
Ivrit társalgás
A magyar nyelv nyelvjárásai
Maja számjelek 20-as számrendszerben
A naptár különböző nyelveken
A világ nyelveinek csoportosítása
A legelterjedtebb nyelvek, 1984
Nyelvrokonságmondatok
Adatok az angol nyelvtanról
Az ómagyar hangrendszer
Ómagyar nevek
Román társalgás
Az amerikai angol nyelvjárások
A volapük himnusz
Zenei fogalmak és kifejezésekTÖRTÉNELEM
Az aradi vértanúk
A bibliai kor
A brit pénzrendszer
Budapest története
Nagy Péter címzése a nystädti béke után
A Challenger utolsó legénysége
A főbb civilizációk 1500 körül
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
Az állatok háziasítása
A hét szabad művészet
Híres görögök az i. e. 5-4. századból
Anglia uralkodói
A cseh királyok
Dunai bulgár uralkodók
Az óegyiptomi uralkodók
A francia uralkodók
A héber királyok
A muszlim kalifák
A lengyel királyok
A magyar királyok
A német uralkodók
Az orosz uralkodók
Róma és Bizánc uralkodói
A spanyol királyok
A török szultánok
A kőkor története
A kozmosz története egy évben
A Kreml urai 1917 óta
Napóleon testvérei
Az ókor hét csodája
Ókori pénzek
Őstörténeti korszakok
A Homo sapiens fejlődéstörténete
A Tízváros
A hét ősmagyar törzs
Az amerikai polgárháború
Változások húsz év alatt
A világháborúk adataiTUDOMÁNY
A Magyar Tudományos Akadémia
A Nobel-díjasok névsora
Tudományágak kapcsolataiVALLÁS
Az apostolok
Adatok a Bibliáról
Bibliai nevek jelentése
A bírák
Az egyházi év
Európa vallásai 1560 körül
Bibliai matuzsálemek
A zsidó vallási ünnepek
Főbb ókeresztény központok 600 előtt
A pápák listája
A pátriárkák családfája
Szentek
A tíz csapás
A tízparancsolat
Vallások istenei, alapítói, mitológiai nevei
A legnagyobb vallások, 1984