A bibliai kor


A bibliai kor

i. e.  1850 k.     Ábrahám Kánaánba érkezik
    1728-1686    Hammurapi uralkodása
    1250-1230 k.  a zsidók kivonulása Egyiptomból
    12.-11. sz. k. a bírák kora
    1030 k.-586   a zsidó királyok kora
    1030-1010 k.  Saul
    1010-970 k.   Dávid
    970 k.-931   Salamon
    931 k.     a zsidó birodalom kettészakadása; Izrael és Júda
    931-721     az izraeli királyság fennállása
    931-587     a júdai királyság fennállása
    587       a jeruzsálemi Szentély lerombolása,
            a hetvenéves babilóniai fogság kezdete
    11-5. sz. k.  a próféták kora
    740 k.     Izajás
    627 k.     Jeremiás
    586-570 k.   Ezekiél
    547 k.     Dániel
    444 k.     Nehemiás
    605-562     Nabukodonozor uralma
    537       részleges hazatérés
    517       a fogság vége, a második Szentély felépítése
    5. sz. közepe  a Tóra végleges lezárása
    3. sz. közepe  görög fordítás, a Szeptuaginta
    167-141     a Makkabeus-felkelés
    63       Jeruzsálemet elfoglalják a rómaiak
    37-4      Heródes királysága
    -4 és 7 között Jézus születése
i. sz. 27 k.      Keresztelő János fellépése
    30       Jézus halála
    36-37 k.    Pál megtérése
    46-49      Pál első térítő útja
    50-52      Pál második térítő útja
    66-70      a zsidó háború
    70       a Szentély második pusztulása
    70 után     az ószövetségi könyvek lezárása
    1. sz. végén  az evangéliumok összeállítása
    4. sz. elején  az újszövetségi könyvek lezárásaHátra Kezdőlap Előre