1792


Jöszte poétának
A búkkal küszködő
Az anakreoni versek
Közhírré bocsájtás
[Bár az ég búsúlva néz is...]
Édes rabság
[Óh, únalom! vad únalom...]
A versszépítő
Az estve
A nyár
A dél
A patyolat
[Kedves, drága lélek...]
A viola
Amynt és Laura a fák között
Esdeklés
[Nézd el...]
Horváth Ádámhoz
Felvidúlás
Egy kesergő magyar
A szabadság
Futtába készűlt versecskék
Miért ne innánk?
A rövid nap s hosszú éj
A hír