SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország a királyság megalapitásáig
IRTÁK FRŐHLICH RÓBERT, KUZSINSZKY BÁLINT, NAGY GÉZA ÉS MARCZALI HENRIK

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
ELSŐ KÖTET

*

VASZARY KOLOS BEVEZETÉSÉVEL

MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) KIADÁS

*

BUDAPEST
KIADJA AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT
1895


A szlávok hódolása Árpád előtt.
Munkácsy Mihály „Honfoglalás” czimü tört. festményének utolsó vázlata után aquarellben festette Neogrády Antal