SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301–1439)
IRTÁK PÓR ANTAL ÉS SCHÖNHERR GYULA

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
HARMADIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1895


Nagy-Lajos kora.
Lotz Károly falfestménye a Magyar Tudományos Akadémia palotájában


Vadászjelenet az Anjou-korból.
Rajzolta Vágó Pál