SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország története I. Lipót és I. József korában
(1657–1711)
IRTA ACSÁDY IGNÁCZ

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
HETEDIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1898


II. Rákóczi Ferencz mint imperator.
Egykorú festmény gróf Erdődy Károlyné született Kolowrat Julia grófnő ónodi kastélyában.
Az eredetiről másolta Cserna Károly