SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

A modern Magyarország (1848–1896)
IRTÁK MÁRKI SÁNDOR ÉS BEKSICS GUSZTÁV

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
TIZEDIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1898


I. Ferencz József magyar királylyá koronáztatása.
Székely Bertalannak Erzsébet királyné számára készitett eredeti vizfestménye a bécsi várlakban. (Czímkép.)