SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

MÁSODIK KÖNYV • SZENT-LÁSZLÓ ÉS KÖNYVES-KÁLMÁN KORA


Szent-László.
Túróczi krónikájának augsburgi kiadásából.
A kép a szent királyt XV. századi öltözetben ábrázolja, koronás feje körül fénykörrel, jobbjában a csatabárddal; vassal pánczélozott lovának tomporán lóg a magyar czimert viselő pajzs


Szent-László hermája és Várad középkori képe.
Rajzolta Dőrre Tivadar