akcióközösség

olyan organikusan szerveződött csoport (→ munkaszervezet), amelynek célja valamilyen tevékenység lebonyolítása. Az akcióközösség alapja mindig valamely elvégzendő cselekmény, s ez határozza meg az akcióközösség tagjainak számát, a cselekmény jellege pedig az akcióközösség tagjainak legszükségesebb és lehetséges tevékenységi körét az akcióban. (→ még: munkaszervezet funkciói,paraszti munkaszervezet) – Irod. Fél Edit: A társaságban végzett munkák Martoson (Népr. Ért., 1940); Fél Edit: A magyar népi társadalom életének kutatása (Bp., 1948); Szabó László: A társadalomnéprajz alapvető kérdéseiről (Szolnok, 1970).