darudübögő

1. tápéi páros tánc (→ páros táncok), melynek egyes alaplépése (dobogós kétlépéses csárdás, amelynek vége felhúzott térddel végzett félfordulat) a gázlómadár mozgására emlékeztet, s tréfás helyi elnevezése innen származhat. A tánc lépésanyaga és az alkalmazott fogásmód a darudübögőt tipológiailag részben a csárdással s az ardeleana, → oláhos táncokkal rokonítja. – Irod. Martin György: Adatok Tápé tánchagyományaihoz (Tápé története és néprajza, Tápé, 1971). – 2. → suba