antroposzociológia

a francia Pierre Saintyves javasolta elnevezés a primitív, írás nélküli társadalmaknak és a civilizált társadalmak alávetett osztályainak anyagi és szellemi kultúráját egyaránt tanulmányozó tudományra, mely magában foglalja mind az → etnológiát, mind a francia értelmezés szerinti folklórt. (→ még: néprajz) – Irod. Saintyves, P.: Manuel de folklore (Paris, 1936).