aratóünnep

az → aratás befejezésének megünneplése. A mezőgazdasági hagyománykörnek az egész magyar nyelvterületen ismeretes, látványos közösségi jellegű szokása. Első emlékei a középkorig nyúlnak vissza. Az aratóünnepnek különböző változatai ismeretesek, főbb mozzanataiban azonban országosan megegyezik. Az aratás befejezése után a részesaratók búzakalászból, mezei virágból → aratókoszorút kötöttek, ritkábban → búzababát és ünnepélyes menetben a földesúr, tiszttartó vagy a gazda elé vitték. A vendégség rendszerint tánccal fejeződött be. A tánccal egybekötött aratószokás egy 1901-es miniszteri felhívás után vált általánossá, főleg nagybirtokos vidékeken. Az egyénileg arató gazda nem rendezett ünnepséget, de a kalákás vagy részesaratásnál rendszerint kalákatánc (→ taposóbál), kepebál (Felvidék) fejezte be az aratást, amelyet gyakran a tarlón tartottak meg. A gazda a munkásokat itallal – gyakran étellel is – megvendégelte. – Irod. Madarassy László: Magyar aratószokások (Ethn., 1928); Madarassy László: Az aratókoszorú (Ethn., 1931); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).

1. Az aratókoszorú hazavitele (a múlt század közepén készült rajz)

1. Az aratókoszorú hazavitele (a múlt század közepén készült rajz)

2. Aratókoszorús menet (1927., v. Szatmárm.)

2. Aratókoszorús menet (1927., v. Szatmárm.)

3. A földbirtokos megkötése búzaszállal (Kazár, Nógrád m.)

3. A földbirtokos megkötése búzaszállal (Kazár, Nógrád m.)

4. Aratók az uraságnál (Kazár, Nógrád m.) Mindkét kép az 1930-as években készült.

4. Aratók az uraságnál (Kazár, Nógrád m.) Mindkét kép az 1930-as években készült.

5. Aratóbál: aratólegények tánca

5. Aratóbál: aratólegények tánca
(Magyarvalkó, v. Kolozs m.)