hamvazószerda, böjtfogadó szerda, százazszerda

a → farsangot követő → nagyböjt kezdete; a kat. vallású lakosságnál szigorú → böjti nap volt. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, majd – egyházi szertartásként – a 12. sz.-tól általánossá vált a hamvazkodás.