Filep Antal (Szentes, 1936–)

etnográfus, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos kutatója (1967–). Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (muzeológus szak, 1959), ahol doktori fokozatot is szerzett (néprajz, 1969). Muzeológus Győrben (1959–), múzeumig. Sárospatakon (1961–). A népi építkezés kutatásával, településvizsgálattal, 18–19. sz.-i történeti néprajzzal foglalkozik. Publikációi jelennek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. A magyar nép táji-történeti tagolódása (Kósa Lászlóval, Bp., 1975).