genetikus egyezés

kulturális jelenségek közti leszármazási kapcsolat. Az összehasonlító-történeti módszer kategóriája, ill. aspektusa; műveltségi jelenségek, intézmények hasonlóságának minősítő teóriája. Korrelatív viszonyban áll a → tipológiai egyezés fogalmával. A genetikus egyezés megállapítására irányuló kutatások az etnológia és folklorisztika legterjedelmesebb fejezetét alkotják; egyfelől néptörténeti, etnogenetikai leszármazás-kapcsolatok kimutatását, másrészt az átvételek, műveltségi hatások megállapítását célozzák. A gyakorlatban ezeknek a kutatásoknak érvényességi körét igen gyakran indokolatlanul kitágítják; jellemzi azokat továbbá a kultúra atomisztikus felfogása („elemek”, „rétegek” elmélete) és egyfajta vulgáris evolucionizmus. Gyakran előforduló elméleti hiba a genetikus egyezés és → etnikus specifikum implicit módon vagy kifejezetten való azonosítása. – Irod. Ortutay Gyula: A nemzeti és nemzetközi kérdése a néprajzban (ELTE Ért.-je, 1957–58); Zsirmunszkij, V. M.: Szravnyityelno-isztoricseszkoe izucsenyie folklora (Problemi szovremennoj folklorisztiki, Avtoreferati dokladov, Leningrád, 1958).