kuriális hatás (a népi építészetben)

a falusi és mezővárosi nemesi kúriák építészeti stíluselemeinek jelentkezése a népi építészetben. Leginkább a parasztházak homlokzatának tagolásában, díszítésében és oszlopos tornácainak formájában nyilvánul meg. Az átvett építészeti stíluselemek a parasztházak szerkezeti sajátosságainak és építőanyagának, valamint a népi ízlésnek megfelelően módosulnak, egyszerűsödnek, átalakulnak. Néha csak emlékeztetnek az eredeti stíluselemre. Mo.-on elsősorban reneszánsz, barokk és klasszicista udvarházak és kúriák hatása mutatható ki a népi építészet 17–19. sz.-i alkotásain. A kuriális hatás országszerte megfigyelhető. Igen jellemző pl. Erdélyben, a történeti Pest megyében és a Dunántúl középső területein. (→ még: klasszicista jelleg, → tornác)Irod. Imrényi-Szabó Imre: Öreg udvarházak. Régi kúriák és parasztházak Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében (Bp., 1944); Vargha László: Klasszicista jelleg a nagykunsági népi építészetben (Művészettörténeti Ért., 1954); Balogh Jolán: A népművészet és a történeti stílusok (Népr. Ért., 1967).