mozgó település

olyan település, amelyben a lakóhely és a munkahely közül az egyik mozdulatlan, a másik pedig mozgó, vagy ha mind a kettő mozog, ez a mozgás nem egyidejű. A nomád pásztorközösségek és a legtöbb zsákmányoló foglalkozású embercsoport mozgó településben él. A mozgó lakóhelyet háromféle hajlék képviselheti: ideiglenes, mozgatható és időszakosan váltogatott. A mozgó települések vízszintes és magassági határa messzebb terjed, mint az → állandó településeké. Napjainkban az emberiség nagy többsége már állandó településben lakik, és elenyészően kicsi a mozgó településben élő zsákmányoló népcsoportok és nomád pásztorok száma. (→ még: szállás)Irod. Mendöl Tibor: Általános településföldrajz (Bp., 1963).