kóst

a szénának, általában a takarmánynak az összes erdélyi magyar nyelvjárásban használatos neve. A kóst a 17. sz. eleje óta adatolható, elterjedése a mo.-i takarmány szóéval egyidejűleg történhetett. Ez magyarázza, hogy ez utóbbi Erdélyben csak újabban kezdett elterjedni. A kóst az ’élelem, étel’ jelentésű koszt szócsaládba tartozik. Valószínűleg átvétel az erdélyi német nyelvjárásokból.