spirálvejsze, csigavejsz

olyan egyszerű → vejsze-típus, melynél az egyenes terelő falhoz spirál alakban többszörösen behajló, szűk tömlöcbe torkolló fogó rész csatlakozik. Egyszerű formáját a Velencei-tóról és Mohács környékéről (csigavejsz); egy udvarhoz tartozó két vagy három spirál alakú fejből kialakított összetett formáját a Közép-Tisza vidékéről ismerjük. A spirálvejszét Jankó János (aki mo.-i elterjedését nem ismerte, a finnektől, osztjákoktól, baskíroktól idézett rá vonatkozó adatokat) a legarchaikusabb vejsze-típusnak tekintette, és szórványos adataival a vejsze „eszméjének” megszületését dokumentálta. – Irod. Jankó János: A magyar halászat eredete (Bp.–Leipzig, 1900); Ecsedi István: Rekesztő halászat a Tiszán és az alföldi vizeken (Népr. Ért., 1926); Solymos Ede: Dunai halászat (Bp., 1965).