Takács András (Sajótiba, 1931–)

néptánckutató. A nyitrai pedagógiai főiskolán szerzett tanári oklevelet (1965). A Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes (NÉPES) koreográfusa (1953–55), a pozsonyi Népművelési Intézet magyar néptánc szakelőadója (1956–), a CSEMADOK KB szakelőadója, népművészeti osztályának vezetője, a központi bizottság titkára (1960–73), a néptánc szakelőadója (1974–). Népi tánc- és szokáshagyománnyal foglalkozik. Cikkei a Népművelés, a L’udová Tvorirost folyóiratokban, a Hét c. képes hetilapban jelennek meg. – F. m. Eredeti magyar népi táncok (I–VII. füzet, Bratislava, 1959–72); Mátyusföldi népi táncok (Martin Györggyel, Pozsony, 1981).