technológiai munkamegosztás

a végzett munkafolyamat egységessége vagy tagolhatósága és a munkát végzők szakértelme által meghatározott szerepe szerinti munkamegosztás. A francia Maunier kategóriái alapján Fél Edit a magyar anyagra a következő csoportjait állapította meg: 1. Osztatlan munkák: mindenki egyazon munkafolyamatot végzi (pl. egy nagyobb teher közös erővel való szállítása). – 2. Egymás mellé helyezett munkák: az egyes résztvevők összehangolt, de különböző munkát végeznek, s a résztvevők mindegyike szükség esetén el tudja a munka bármely fázisát végezni (pl. aratás, szüret). – 3. Specializált munkák: a részmunkák egy cél felé haladnak, de egyes fázisokat bizonyos speciális tudással rendelkező emberek képesek csak elvégezni (pl. kútásás). (→ még: munkamegosztás) – Irod. Fél Edit: A társaságban végzett munkák Martoson (Népr. Ért., 1940).