témakör

egymással összefüggő → témák csoportja, amely legtöbbször egyedi alkotások ciklusában jelenik meg. Kapcsolódhat egy → hős köré (pl. a hősepikában), cselekménytípus köré (pl. állathangutánzó → eredetmagyarázó monda), ritkábban a társadalmi élet egy-egy jelenségcsoportjához (pl. kuruc mondák, időjárásra utaló proverbiumok). A témakör azonossága legtöbbször formai hasonlóságot eredményez. (→ még: tartalom) – Irod. Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).